Electromobility-filerna blir tillgängliga igen efter gallring och städning.