Digitalt formulär för bedömning av APL

Omdöme för


Klass


Företag


Handledare


Handledares e-postadress
Förståelse för arbetsuppgifterna
1Ej godkänd

2Godkänd

3Intresserad, engagerad, lyssnar, frågar, utför arbetsuppgifterna med handledning

4Uppfyller kriterierna för nivå 2 samt är mer självgående och aktiv, tar egna initiativ, hjälpsam

5Uppfyller kriterierna för nivå 3 samt har egna idéer och en överblick för hur verksamheten fungerar

Kommentar till bedömning av 'Förståelse för arbetsuppgifterna'Förmåga att samarbeta och att anpassa sig till arbetslivets sociala villkor

1Ej godkänd

2Godkänd

3Närvaro, passar tider, vilja vara del i arbetsgrupp, lämpligt beteende i förhållande till arbetsplatsens gällande regler och normer

4Uppfyller kriterierna för nivå 2 samt utgör del i arbetsgrupp, kommer med egna idéer och förslag som kan förbättra verksamheten

5Uppfyller kriterierna för nivå 3 samt utgör en fullgod resurs i arbetsgruppen

Kommentar till bedömning av 'Förmåga att samarbeta och att anpassa sig till arbetslivets sociala villkor'Förståelse för kvalitet

1Ej godkänd

2Godkänd

3Medveten och införstådd med de föreskrifter som finns och agerar utifrån dessa

4Uppfyller kriterierna för nivå 2 samt förstår risker om föreskrifterna inte efterlevs

5Uppfyller kriterierna för nivå 3 samt kommer med förslag till förbättringar och reflekterar över förbättringsåtgärder

Kommentar till bedömning av 'Förståelse för kvalitet'Personligt omdöme
Skriv gärna ett mer personligt omdöme som beskriver hur deltagaren varit under praktikperioden. Naturligtvis blir vi glada om vi får positiva kommentarer, men även förbättringsområden är viktiga för deltagarens fortsatta utveckling.
Om du vill kan du ta hjälp av faktorer som kreativitet, ansvarskänsla. Ordning, omdöme, frånvaro, läraktighet, noggrannhet, samarbetsförmåga, snabbhet, punktlighet, begåvning för arbetet, initiativförmåga.Kortfattad information om arbetsinnehållet/uppgifter under praktiken
Beskriv även kortfattat vad praktikanten arbetat med/tagit del av under APL-perioden