Bedömning för deltagare på industriprogrammet, år 1.

Betygskriterier
Industritekniska programmet år 1 >

Omdöme för


Födelsedatum


Klass


Företag


Handledare


Handledares e-postadress
Förståelse för arbetsuppgifterna

1Ej godkänd

2Intresserad, engagerad, lyssnar, frågar, utför arbetsuppgifterna med handledning

3Uppfyller kriterierna för nivå 2 samt är mer självgående och aktiv, tar egna initiativ, hjälpsam

4Uppfyller kriterierna för nivå 3 samt har egna idéer och en överblick för hur verksamheten fungerarFörmåga att samarbeta och att anpassa sig till arbetslivets sociala villkor

1Ej godkänd

2Närvaro, passar tider, vilja vara del i arbetsgrupp, lämpligt beteende i förhållande till arbetsplatsens gällande regler och normer

3Uppfyller kriterierna för nivå 2 samt utgör del i arbetsgrupp, kommer med egna idéer och förslag som kan förbättra verksamheten

4Uppfyller kriterierna för nivå 3 samt utgör en fullgod resurs i arbetsgruppenFörståelse för kvalitet

1Ej godkänd

2Medveten och införstådd med de föreskrifter som finns och agerar utifrån dessa

3Uppfyller kriterierna för nivå 2 samt förstår risker om föreskrifterna inte efterlevs

4Uppfyller kriterierna för nivå 3 samt kommer med förslag till förbättringar och reflekterar över förbättringsåtgärderPersonligt omdöme
Skriv gärna ett mer personligt omdöme som beskriver hur deltagaren varit under praktikperioden. Naturligtvis blir vi glada om vi får positiva kommentarer, men även förbättringsområden är viktiga för deltagarens fortsatta utveckling.

Om du vill kan du ta hjälp av faktorer som kreativitet, ansvarskänsla. Ordning, omdöme, frånvaro, läraktighet, noggrannhet, samarbetsförmåga, snabbhet, punktlighet, begåvning för arbetet, initiativförmåga.
Kortfattad information om arbetsinnehållet/uppgifter under praktiken
Beskriv även kortfattat vad praktikanten arbetat med/tagit del av under APL-perioden