The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 1.1 Taakbeschrijving van de stagementor

1.1 Taakbeschrijving van de stagementor

Wat?

Als stagebegeleider is uw taak de stagiairs in te leiden, te begeleiden en te coachen in hun werkomgeving.

Waarom?

U bent de contactpersoon en tussenpersoon voor de stagiairs, voor de stagecoördinator en de collega's op de werkplek met betrekking tot de evolutie en de inhoud van de stage. De positieve evolutie van de stage is sterk afhankelijk van uw steun. U kunt meer lezen over de voordelen van een stageproject voor uw bedrijf in Voordelen van een Europees Stageproject. .

Hoe?

Lees de Checklist – The Job of an Internship Supervisor en zie wat van toepassing is uw situatie.

ROLLEN / VAARDIGHEDEN VAN EEN STAGEMENTOR:

  • Stagementor als persoon die belast is met de introductie van de stagiair
  • Stagementor als een ondersteuner van het leerproces van de stagiair
  • Stagementor als beoordelaar van de prestaties van de stagiair
  • Stagementor als een culturele tolk
  • Stagementor als rolmodel
  • Werken als collega                                                                                               Lees verder>>

Let op!

Handelen als een contactpersoon betekent niet dat u de persoonlijke problemen van de stagiairs moet oplossen.

Altijd neutraal en objectief blijven!