The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 1.3 Stagewerkplan

1.3 Stagewerkplan

Wat?

U maakt een plan met een beschrijving van de stageactiviteiten . U dient rekening te houden met de verwachtingen van de organiserende school en van de stagiairs.

Waarom?

Het maakt duidelijk wat u (tot op zekere hoogte) wilt realiseren met de stagiairs.

Hoe?

In het stagewerkplan (Internship Activity Plan) kunt u een onderscheid maken tussen:

 • Voorbereidende taken (planning, de organisatie van de werkplaats, het onderhoud van onderdelen en gereedschappen)
 • Uitvoerende taken (installatie, diagnose, reparatiewerkzaamheden)
 • Ondersteunende taken (administratie, opleiding, kwaliteitsbeheer, onderhoud, veiligheid & milieu). U kunt ook de competenties (professionele competenties en kern of generieke competenties) bijvoegen die nodig zijn om de verwachte doelstellingen voor de stage te realiseren. Vermoedelijk heeft elk land of regio in Europa een werkgeversorganisatie die competentieprofielen ontwerpt. 1

  U kunt meer lezen over Kerncompetenties voor stagiairs in hoofdstuk 5.

Nuttige tips:

 • Maak een overzicht van de taken, activiteiten en vaardigheden en rangschik ze in volgorde van belangrijkheid volgens de prioriteiten van de onderneming.
 • Hou rekening met de beginsituatie van de stagiairs..
 • Beperk de werkperiodes en bepaal een realistische duur (dagen, uren) per activiteit.
 • Hou rekening met de vaak beperkte middelen van vervoer van de stagiairs (bv. tijdschema van openbaar vervoer).
 • Voorzie tijd voor het demonstreren, van materialen en technieken, voor overleg en feedback.
 • Plan een of meerdere momenten van beoordeling,, eventueel met de stageco÷rdinator of -begeleider
 • Voorzie gewoon genoeg tijd, zodat de stagiairs goed kunnen werken en alle opdrachten kunnen oefenen.
 • Voorzie tijdens overlegmomenten ook tijd om de voltooide taken te bespreken, te evalueren en om feedback te geven.

1Voorbeelden van taakprofielen op: http://www.jobprofiles.org/