The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo

1.4 Praktische schikkingen & voorbereiding

Wat?

Voor een goede ontwikkeling van de stage is het noodzakelijk om improvisatie en last-minute beslissingen te vermijden. Zowel de stagementor als de stagiairs hebben behoefte aan een duidelijk kader met gedetailleerde afspraken.

Waarom?

Een goede praktische voorbereiding is noodzakelijk om de efficiŽntie te vergroten en de effectiviteit van de stage en de motivatie van de stagementor en stagiairs te stimuleren.

Hoe?

 • Gebruik de checklist The Job of an Internship Supervisor (1.1) en bekijk uw rol in:
  1. de voorbereiding van de stage
  2. het onthaal van de stagiairs en de te verstrekken info
  3. de introductie in het bedrijf
  4. de follow-up en feedback van de stagiairs
 • Controleer het Internship Activity Plan voor de stageperiode (1.3)
 • Vul het Work Place Risk Analysis formulier in (indien nodig)
 • Zorg ook voor een Practical Information Document met informatie over
  • werkkleding
  • veiligheidsregels en -routines, brandalarm, ongeval & veiligheidsvoorschriften
  • routines voor ziekte / vrije tijd
  • werktijden, tijden van lunchpauze, koffiepauzes
  • alle benodigde telefoonnummers voor de stagiairs
  • plattegrond van de onderneming (lunch, wc)
  • informatie over (openbaar) vervoer in de streek

Let op!

Toezicht over de stagiairs moet te allen tijde worden gewaarborgd. In geval van ziekte of afwezigheid van de reguliere stagementor kan dit worden gedelegeerd aan een collega. Dan moeten de grenzen van het takenpakket en van de verantwoordelijkheid en bevoegdheden van tevoren bepaald worden. Kennis, vaardigheden en ervaring in stageprojecten is noodzakelijk.

Denk eraan nooit te delegeren zonder het geven van feedback.