The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo

2.1 De algemene voorstelling van het bedrijf

Wat?

Het is het eerste contact van de stagiairs met hun werkplek. Het is over het algemeen een formeel moment en heeft betrekking op alle activiteiten bij de aankomst van de stagiairs op de werkplek.

Waarom?

Voor de stagiairs is de eerste indruk van de werkplaats en het personeel erg belangrijk. Een warm onthaal op het werk zal de stagiairs helpen hun oorspronkelijke nervositeit te overwinnen.

Hoe?

Om de stagiairs te helpen door de oriŽntatieperiode, kan de stagementor het volgende doen:

  1. Beschrijf de structuur van de onderneming , haar principes en filosofie
  2. Leg het werkschema en de taken van de verschillende medewerkers in het team uit.
  3. Leg het stageplan (Internship Activity Plan) van de stagiairs uit. Verdeel een brochure of een organigram van de onderneming, alsmede een document met praktische informatie met werktijden, noodzakelijke telefoonnummers voor de stagiairs enz. (zie 1.4)
  4. Leg de "huisregels" uit en geef ze ook mee in schriftelijke vorm. (Engels of een andere taal)
  5. Geef informatie over veiligheidsvoorschriften. Passende kleding / veiligheidsschoenen worden verstrekt, enz. Indien vereist, moet u een Work Place Risk Analysis formulier invullen.
  6. Controleer of er documenten Internship Agreement(Belgium), stageovereenkomst) moeten worden ingevuld of ondertekend.
  7. Verduidelijk de regels en leg uit hoe te handelen in noodsituaties (bedrijfsprocedures).
  8. Leg de werkprocedures uit en vertel hoe het toezicht zal gebeuren in de praktijk (maak afspraken). Informeer de stagiairs hoeveel formele beoordelingsgesprekken u gaat hebben.
  9. Leg uit en toon de werking van de apparatuur

Deze items worden meer gedetailleerd beschreven in de Checklist for the Trainee: Introduction to the Company
Als de stagiairs geen vragen meer hebben over dit alles, toon de gebouwen: het hoofdgebouw, werkplaatsen, kleedkamers en voorzieningen voor verschillende doeleinden. Onder de dingen die men kan organiseren vallen ook mogelijk bezoeken aan andere werkplekken of units.

Let op!

De stagiairs kunnen hier werkelijk overstelpt worden met informatie. Zet alle informatie zo veel mogelijk op papier in een goed gestructureerd document: dit voorkomt verwarring en misverstanden.

Werken in een vreemde taal en in een nieuwe cultuur kan heel verwarrend zijn. In het begin, controleer of de stagiairs alles begrijpen. De stagiairs moeten worden aangespoord om vragen te stellen over iets dat niet duidelijk is. Constante steun en aanmoediging zijn van vitaal belang voor een positieve werkrelatie.