The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 2.2 Het inleidend interview

2.2 Het inleidend interview

Wat?

Dit is het eerste live contact tussen u en de stagiairs.

Als stagementor wilt u weten wat de stagiairs verwachten , wilt u naar hun verwachtingen peilen.

Aan de andere kant wilt u uw eigen verwachtingen weergeven en de reactie van de stagiairs observeren.

Waarom?

Hier krijgt men een belangrijke eerste indruk van elkaar. Een goed inleidend gesprek werkt motiverend voor de twee partijen.

Hoe?

 • U nodigt de stagiairs uit en bepaalt de datum, uur, adres en de exacte plaats in het bedrijf, eventueel met benodigd gereedschap of kledij.
 • U leest de documenten van de uitzendende organisatie met de stagiairs en u ondertekent de stageovereenkomst. (Internship Agreement(Belgium))

 • U stelt vragen over de verwachtingen van de stagiairs en probeert ze te laten overeenkomen met uw eigen verwachtingen.
 • Wanneer u open vragen stelt, kunnen de antwoorden zeer breed zijn en u kunt een hoop informatie krijgen. Bijvoorbeeld: Waarom heb je gesolliciteerd voor een stage in het buitenland?
 • Wanneer u gesloten vragen stelt (bijv. ja/nee antwoorden) kunt u iets controleren of een duidelijke mening te weten komen. Bijvoorbeeld: Hou je van werken in teamverband?

Een lijst van dingen die een stagiair gewoonlijk verwacht:

 • Kennis maken met het dagelijks leven in een bedrijf,
 • Praktisch bezig zijn,
 • Moderne technieken leren kennen,
 • Toetsen en uitproberen van eigen kennis en vaardigheden,
 • Het verschil ervaren tussen de eisen in de opleiding en in een bedrijf,
 • Onderzoeken of de opleiding die ze gekozen hebben de meest geschikte is,
 • Taken uitvoeren met de steun van een professioneel,
 • Schoolse kennis in praktijk brengen,
 • Een vreemde taal leren,
 • Eerlijk en vriendelijk behandeld worden
 • Duidelijke en eenvoudige antwoorden krijgen in verband met het beroepsleven,
 • Een kring van vrienden uitbouwen, deel uitmaken van een team,
 • Een mooie tijd beleven in een vreemd land.

U kunt de stagiairs ook vragen laten stellen. Geef een zo specifiek mogelijk antwoord. Dit geeft een gevoel van veiligheid en werkt motiverend.

Let op!

Luisteren naar de verwachtingen van de stagiairs betekent niet alles laten verlopen op de wijze waarop de stagiairs het willen en zo de doelstellingen van de stage verwaarlozen.