The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 2.3 Feedback geven

2.3 Feedback geven

Wat?

Geef eerlijke, persoonlijke informatie aan de stagiairs over hoe uw indruk is over hun gedrag of prestaties.

Feedback is een constant proces tijdens de stage en helpt de prestaties van de stagiairs te verbeteren.

Waarom?

Door middel van de feedback kunnen de stagiairs bepalen hoe dicht ze zijn bij het beoogde resultaat van de stage.

Feedback is een van de meest belangrijke zaken bij het stagementoraat.

Hoe?

Feedback geven zou als volgt moeten gebeuren:  Feedback geven zou niet mogen zijn:
Constructief en gericht op verbetering van toekomstige prestaties, wijzend op positieve alternatieven, kijkend naar de toekomst.   Een manier om teleurstelling en boosheid uit te drukken. Enkel terugkijkend naar het verleden.
Specifiek, over gedrag, over feiten die verband houden met het werk en met betrekking tot leren, over wat de stagiairs eraan kunnen doen.   Vaag, over het gedrag van de stagiairs in het algemeen, over veel verschillende dingen op een zelfde tijdstip of over dingen die hij niet kan veranderen.
Gericht op het werk: bijvoorbeeld "Wat je deed met die machine vanmorgen kon deze problemen hebben veroorzaakt." Dus: speel de bal, niet de man!   Gericht op de persoon, met behulp van woorden als "Je bent dom." "Je bent altijd... "of "Je doet nooit..."
Kalm, met een beschrijving van mogelijke (slechte) gevolgen van het gedrag met stimulering van leren en de volgende keer beter doen.   Boos, hard, ontmoedigend, emotioneel, alleen herhalend wat er fout is gegaan.
Wederzijdse communicatie, ter ondersteuning van de stagiairs in hun zelfevaluatie en gericht op het vinden van hun eigen weg in het oplossen van problemen   Eenrichtingscommunicatie, startend van het idee dat de stagementor weet wat het beste is voor de stagiairs.
Kort, maar frequent (niet alleen als het fout gaat) en onmiddellijk na het gedrag of de prestaties en op een directe manier.   Lang nadat het probleem zich heeft voorgedaan of bij verrassing.

Let op!

Met regelmatige (positieve) feedback van de stagementor kan een stagiair hoog klimmen op de competentieladder. Deze tool kan mensen bewust maken van hun niveau van (in)competentie.