The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 2.4 Demonstreren

2.4 Demonstreren

Wat?

Bied concrete informatie aan op een visuele, grafische manier en geef de nodige mondelinge toelichting.

Waarom?

Een beeld zegt meer dan duizend woorden! Stagiairs met pragmatische en actieve leerstijlen (zie 2.5 Leerstijlen) houden van zeer visuele demonstraties.

Het werkt ook motiverend wanneer de stagiairs dingen onmiddellijk begrijpen.

Hoe?

 • Visualiseer uw manier van denken, uw analyse van een probleem..
 • Zorg voor een duidelijke structuur met een logische volgorde; toon de stappen in een proces..
 • Indien nodig, werk in fasen.
 • Leid elke fase in en de focus op de belangrijkste punten.
 • Geef een korte samenvatting na elke fase.
 • Zorg ervoor dat:
  • de stagiairs het proces goed kunnen zien,
  • de stagiairs de uitleg goed kunnen horen,
  • de stagiairs de uitleg goed begrijpen,
  • de stagiairs een overzicht hebben van het aantal fasen en operaties,
  • de demonstratie niet te ingewikkeld is.
 • Geef een overzicht van alle fasen na de volledige demonstratie.

Let op!

Controleer altijd of de stagiairs begrijpen wat u hebt gedemonstreerd of uitgelegd.