The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 2.5 Leerstijlen

2.5 Leerstijlen

Wat?

Mensen hebben meestal hun eigen voorkeuren voor een van de vier leerstijlen. De leertheorie van David Kolb onderscheidt 4 types van leren:
  1. Vanuit concrete ervaring (CE),
  2. Vanuit reflectieve observatie (RO),
  3. Vanuit abstracte conceptualisatie (AC),
  4. Vanuit actief experimenteren (AE), het testen van nieuwe concepten in nieuwe situaties.
Dit wordt "de leercyclus" genoemd omdat we vaak de cirkel rond moeten gaan, ervaring opdoen - observeren en reflecteren - analyseren - testen, om in staat te zijn een nieuwe vaardigheid uit te voeren.

Waarom?

Leren op de werkplek is een essentieel onderdeel van een beroepsopleiding. Het is belangrijk dat de stagementor de stagiairs helpt inzicht krijgen in hun leerproces en andere leerstijlen probeert om hen vooruitgang te laten boeken.

Hoe?

Als de stagiairs de voorkeur geven aan "learning by doing", dient de promotor te proberen om hen te laten testen en hen al vanaf de begin verschillende taken te laten uitvoeren.

Deze methode kan echter "reflecterende" stagiairs een beetje bang maken, omdat ze liever observeren hoe u de taken uitvoert vooraleer ze zelf proberen.

Naarmate de stageperiode vordert en evolueert, kan en moet u voor de stagiairs meer ruimte scheppen om zelfstandig te werken in nieuwe situaties. De beste gids om te weten wanneer een dergelijk punt is bereikt is uw ervaring als stagementor.

Let op!

Stagementoren geven vaak les in dezelfde stijl waarin zij zelf leren. Deze stijl is misschien niet hetzelfde als de stagiair.