The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo

3.1 Het evaluatiegesprek (met de stagiairs)
(en/of de co÷rdinator / begeleider van de zendende / ontvangende partner)

Wat?

Het is een evaluatiegesprek tussen u en de stagiairs om hun prestaties te evalueren tijdens de stageperiode.

Waarom?

Het geeft een oordeel over de sterke en zwakke punten van de stagiairs met het oog op hun verdere opleiding.

Het resultaat kan zijn dat de zendende / ontvangende partner een andere richting zal geven aan toekomstige stageprojecten (zie 3.2).

Hoe?

 • Voorbereiding van het evaluatiegesprek
  • Informeer de stagiairs met betrekking tot dit gesprek (Wanneer? Wat? Hoe?).
  • Zowel u als de stagiairs bereiden de evaluatiepunten voor op basis van de vorige evaluatiegesprekken of feedback.
  • Geef voor elk van de taken op wat de kwaliteit was van het verrichte werk, de resultaten die zij bereikt hebben.
  • Hou rekening met de beginsituatie van de stagiairs.
  • Noteer knelpunten / problemen, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat iets een beetje problematisch of moeilijk is geweest voor de stagiairs.
  • Noteer welke extra taken de stagiairs moesten maken die niet in de originele opdracht zaten.
 • Beschrijving van het evaluatiegesprek
  • Begin het gesprek: met opnieuw de doelstellingen en werkmethoden uit te leggen.
  • U bepaalt de punten eventueel met behulp van een beoordelingsformulier.
  • Voorzie voldoende tijd om over elk punt te spreken, luister, stel vragen, vat samen.
  • Zorg ervoor dat u uw antwoord telkens kunt motiveren met voorbeelden.
  • Evalueer het behaalde niveau per item door de scores te vergelijken met de oorspronkelijke verwachtingen.
  • Maak een algemene evaluatie.
  • Uit uw verwachtingen voor de voortzetting van de stage of voor de volgende stage.

Let op!

Wees objectief; laat u niet be´nvloeden door vooroordelen, sympathie of antipathie.

In dit stadium moet de stagementor ook een aantal officiŰle documenten in vullen, bijv.. Europass Mobility (uitgelegd in ) How to fill in the Europass Mobility) of een Internship Logbook of Trainees Folder (example_Catalonia).