The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo

3.2 De evaluatie van het stageproces (met het team)
(indien mogelijk met de co÷rdinator / stagebegeleider van de zendende / ontvangende partner)

Wat?

Breng in kaart, eventueel met collega's, de stagiairs en de stagebegeleider, wat (welke competenties) zij geleerd hebben tijdens de stage, en wat de mogelijke verbeteringen in het stageproces zijn.

Beoordeel de kwaliteit, evalueer of de stage de moeite waard is (of er toegevoegde waarde was) en schrijf een verslag.

Waarom?

Het helpt stagementoren en co÷rdinatoren in het aanpassen en het verbeteren of omvormen van de organisatie van de volgende stage.

Vooral met een schriftelijk verslag, kan het elementen opleveren naar een betere aanpak van de volgende stage.

Het is ook een stimulans in het leerproces wanneer de stagiairs er bij betrokken zijn: zo ziet hij het volledige belang van de stageperiode.

Hoe?

Mogelijke items voor de evaluatie zijn:

  1. Was de 'matching' van de kandidaat en de werkplek OK?
  2. Welke opmerkingen hebben de stagiairs gegeven bij hun beoordeling?
  3. Heeft de stage de stagiairs gestimuleerd naar momenten van zelfstandig leren en / of opleiding?
  4. Opleiding: zijn er aanpassingen nodig in functie van een betere overgang tussen de opleiding (technische hogeschool, opleiding centrum) en / of onderwijs in hun eigen regio en de industriŰle sector?
  5. De praktische organisatie van de stage: is er iets misgegaan?
  6. De rol van de stagementor: heeft hij voldaan aan de verwachtingen van de zendende / ontvangende organisatie?
  7. De timing van de stage: wanneer is de beste periode?
  8. De planning van de stage binnen het leertraject van de kandidaat.
  9. Vragen met betrekking tot het doel van de stageactiviteiten: focus op kerncompetenties (bijv. ander ritme, meer stress, sociale vaardigheden), focus op het leren kennen van nieuwe apparatuur of eerder op omgaan met bekende technieken.
  10. Zoeken naar nieuwe stagewerkplekken voor het verwerven en / of het leren van specifieke basiscompetenties, naar een module, een volledige opleiding; naar het optimaliseren van een netwerk van stageaanbieders.

- Aandachtspunten: Wat hebben we geleerd? - Wat kan volgende keer beter gedaan worden?

Let op!

Vind een balans tussen het positieve en het negatieve, tussen sterke punten, zwakke punten, opportuniteiten en bedreigingen!