The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 4.1 Interculturele communicatie

4.1 Interculturele communicatie

Wat?

Elke persoon is uniek, zowel wat betreft afkomst, opleiding, persoonlijke levensloop en professionele carrière. De verschillen tussen elk individu hebben een invloed op relaties en communicatie met anderen. Wat moeten we in gedachten hebben i.v.m. deze verschillen?

Waarom?

Door oog te hebben voor verschillen kunt u:

 • vooroordelen verminderen,
 • misverstanden en conflicten voorkomen,
 • voorkomen dat men elkaar beledigt,
 • wederzijdse waardering mogelijk maken en versterken
 • oog hebben voor de sterktes en competenties van het individu en de stage op die basis plannen.

Het is essentieel dat u zeer geduldig bent met stagiairs die een gebrekkige talenkennis hebben. Woorden en uitdrukkingen, waarvan u denkt dat ze gemakkelijk te begrijpen zijn, kunnen verschillende betekenissen hebben in andere culturen.

Hoe?

 1. Spreek trager tegen nieuwe stagiairs.
 2. Stel aparte vragen: probeer geen dubbele vragen te stellen.
 3. Vermijd negatieve vragen: ze kunnen misverstanden veroorzaken.
 4. Praat om de beurt en luister daarna naar het antwoord.
 5. Raad uw stagiairs aan de belangrijkste punten op te schrijven voor hun controle en begrip.
 6. Ondersteun hen: moedig iedereen aan om zich uit te spreken.
 7. Controleer of ze u begrijpen: nooit zonder meer aannemen dat de andere partij heeft begrepen wat u bedoelde.
 8. Vermijd jargon en dialect: zelfs de best opgeleide buitenlander zal u niet begrijpen.
 9. Gebruik passende humor. Denk na of uw grap begrepen zal worden in de vreemde cultuur.
 10. Handhaaf de regels van de etiquette.

U kunt de volledige tekst nalezen in het document 'Tips voor het omgaan met interculturele communicatie.

Let op!

Neem niet alleen de culturele context in aanmerking, maar besteed aandacht aan de totale individuele persoonlijkheid.