The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 4.2 Omgaan met conflicten

4.2 Omgaan met conflicten

Wat?

Conflicten zijn normaal in het (professionele) leven. Een conflict is een problematische situatie tussen ten minste twee partijen, waarbij elke partij wenst dat haar eigen belang zal worden voldaan en denkt dat dit zal gebeuren op kosten van de ander.

Waarom?

Het is raadzaam conflicten snel aan te pakken. De stagementor begrijpt de kunst van het voorkomen van escalatie door op een professionele manier problemen openlijk ter discussie te brengen.

Hoe?

BASISREGELS

 • Blijf kalm!
 • Zoek een geschikte plek waar u kunt gaan zitten en praten.
 • Luister naar wat de stagiairs zeggen en probeer te achterhalen wat eventuele onderliggende oorzaken van ongeluk of stress zijn.
 • Ondervraag de stagiairs op een rustige manier, stel ze op hun gemak en geef hen de kans om vrijuit te spreken.
 • Zeg met andere woorden wat de leerling gezegd heeft zodat de problemen kunnen gezien op een andere manier.
 • Focus op wat een redelijke uitkomst zou zijn voor iedereen!

DRIE TYPES CONFLICT:

De stagementor kan buitenstaander zijn of zelf een van de twee partijen in het conflict (met de stagiairs, een collega, een superieur, een buitenstaander), en kan dus direct of indirect betrokken zijn.

 • Het conflict blijft beperkt tot een verschil van mening: praat erover!
 • De stagementor is direct betrokken:
  • Beiden: stoom aflaten en emoties onder woorden brengen,
  • Beiden: zeggen wat de fout van de andere is;
  • Beiden: heel concreet zeggen wat er moet worden veranderd;
  • Samen: onderhandelen waar de twee kanten toe bereid zijn;
  • Samen: afspraken maken en deze eventueel vastleggen.
 • De stagementor is indirect betrokken:
  • Gebruik uw macht, uw invloed;
  • Vorm een oordeel; doe een beroep op wetten, afspraken, principes en tradities;
  • Bemiddel. Wanneer u probeert te bemiddelen, is het knelpunt vaak het begin van het gesprek: een van de partijen niet wil praten. Probeer de volgende argumenten:
   • "Wat als we niet praten?"
   • "Het is niet een kwestie van goed of fout, maar van samenwerken."
   • " Professioneel samenwerken hoeft niet te betekenen dat je elkaar graag ziet."

Let op!

Voorkomen is beter dan genezen: u kunt voorkomen dat er een escalatie komt. Het is gemakkelijker om te een conflict te voorkomen:

 • in een cultuur van openheid en feedback,
 • als alles goed gaat in de communicatie.