The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 4.3 Leiderschapsstijlen

4.3 Leiderschapsstijlen

Wat?

Om op een bepaald ogenblik de juiste soort begeleiding te bieden aan de stagiairs, kan een leiderschapsstijl worden gekozen die het best past bij de context (= situationeel leiderschap).

Er zijn 4 fundamentele leiderschapsstijlen ter beschikking van de stagementor:

  • Leidend : de stagementor bepaalt de taken van de stagiairs en houdt nauwlettend toezicht. De stagementor neemt de beslissingen. Communicatie is eenrichtingsverkeer.
  • Coachend : de stagementor omschrijft de taken van de stagiairs. Hij luistert naar suggesties van de stagiairs. Communicatie is meer in twee richtingen.
  • Ondersteunend : het is de stagiairs toegestaan om kleine dagdagelijkse beslissingen te nemen. De stagementor luistert naar de stagiairs en helpt hen.
  • Delegerend : de stagementor is betrokken bij de besluitvorming, maar de leiding is bij de stagiairs.

Waarom?

U kunt de ontwikkeling en het gevoel van zelfstandigheid en zelfbewustzijn van de stagiairs verhogen door zeer geleidelijk te komen van een leidende naar een meer ondersteunende stijl van leidinggeven.

Hoe?

De interactie en samenwerking tussen de stagementor en de stagiairs is het meest intens aan het begin van de actieve stageperiode.

Tegen het einde van de periode, wordt het werk van de stagiairs zelfstandiger en kan de stagementor dingen delegeren en op de achtergrond blijven.

Let op!

Als de stagiairs niet geŽngageerd of gemotiveerd zijn in hun opleiding, kunt u gedwongen worden de hele stage te kiezen voor een meer leidende leerstijl.

Wees u ook bewust van culturele verschillen in leiderschapsstijlen