The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 5.1 Kerncompetenties voor stagiairs

5.1 Kerncompetenties voor stagiairs

KENNIS, wat je moet weten

 • Professionele kennis: inzicht in de basistechnieken van uw leertraject.

VAARDIGHEDEN: wat je moet kunnen doen, in feite het vermogen om kennis toe te passen en gebruik te maken van zijn knowhow om taken uit te voeren en problemen op te lossen. Vaardigheden worden beschreven als cognitief of praktisch.

 • Praktische vaardigheden die typisch zijn voor uw leertraject: het vermogen om ze toe te passen op zelfstandige basis.
 • Onderzoeksvaardigheden: het vinden en verwerken van gegevens (ook op het internet).
 • Technische analyse en probleemoplossende vaardigheden: in staat zijn om uw werk te plannen, de juiste materialen en gereedschappen te kiezen, te werken op een systematische manier - van probleemanalyse over het vinden van mogelijke oplossingen tot het kiezen van de juiste definitieve oplossing
 • Kritisch en reflectief denken en handelen (de juiste keuzes kunnen maken).
 • Taalvaardigheid: kunnen communiceren (spreken - luisteren - schrijven - lezen) in een vreemde taal.
 • Communicatieve vaardigheden (met inbegrip van assertiviteit en het vermogen om jezelf te uiten)

ATTITUDES: welk soort persoon je moet zijn

 • Orde, stiptheid en snelheid van werken (het vermogen om zich aan te passen aan regels en werkvoorwaarden, alle nodige documenten bijhebben, gedisciplineerd zijn, op tijd zijn).
 • Motivatie: aandacht en concentratie, interesse in het leren van nieuwe dingen en nieuwsgierigheid, niet opgeven in moeilijke situaties, zelfstandig werken en studeren, betrokkenheid.
 • Afwerking: uitvoeren van een opdracht volledig en correct, besef van het belang van kwaliteitscontrole.
 • Respect, positieve houding (tolerantie, beleefdheid, fatsoenlijke taal, geen pestgedrag, aanvaarding van gezag, respect voor multiculturele samenleving, zorg voor materiaal).
 • Sociaal gedrag, kunnen werken in een groep (houding ten opzichte van medewerkers, vriendelijkheid, samenwerking, teamgeest, eerlijkheid, openstaan voor gelijke kansen)
 • Vermogen om initiatieven te nemen, om zefstandig te werken.
 • Flexibiliteit, creativiteit en inventiviteit.

"Competentie" is het bewezen vermogen om kennis, vaardigheden en persoonlijke en / of methodologische capaciteiten (attitudes) te gebruiken in een werk- of studiesituatie en voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.