The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo

1.2. Informació sobre l'empresa i el lloc de treball

QUÈ ÉS?

Es tracta d'un conjunt de documents que descriu l'empresa i el lloc de treball

PER QUÈ?

Aquesta informació ha estat utilitzada, en fer coincidir l'itinerari d'aprenentatge del candidat amb el lloc de treball, per escoles o organitzacions intermediàries que estan buscant les empreses i els llocs de treball adequat per als seus candidats.

Donen la possibilitat a totes les parts interessades d'obtenir un benefici òptim del període de pràctiques.

COM?

S'hauria de llegir i utilitzar el Formulari d'informació de l'empresa i el lloc de treball o un document com la Descripció del lloc de treball. S'hauria de verificar si aquesta informació, que normalment se li ha donat als participants, és correcta i està actualitzada. Llavors es pot anar a 1.3 i preparar la Descripció de lloc de treball per al participant.

ATENCIÓ

En alguns casos pot ser que no hi hagi temps suficient per posar tot en paper. En aquest cas, és molt important proporcionar com a mínim les dades de contacte (nr mòbil) als participants perquè puguin demanar la informació quan ho necessitin.