The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 1.3 Pla d'activitats de les pràctiques

1.3. Pla d'activitats de les pràctiques

QUÈ ÉS?

S'elaborarà un pla amb una descripció de les activitats. Es té en compte les expectatives de la institució d'origen i dels participants.

PER QUÈ?

Es deixa clar el que (fins a cert punt) es vol realitzar amb els participants durant el període de formació.

COM?

A la descripció del treball per als participants es pot fer una distinció entre:

 • Tasques preparatòries (la planificació, l'organització del taller, el manteniment de les peces i eines)
 • Tasques executives (instal·lació, diagnòstic, reparació)
 • Suport a les tasques (administració, formació, gestió de qualitat, manteniment, seguretat i medi ambient).
  També podeu afegir les competències (competències professionals i les competències clau o genèriques) necessàries per assolir els objectius previstos per a l'estada. Presumiblement, a cada país o regió a Europa hi haura una organització empresarial que dissenyi els perfils de competències d'ocupació. Pots llegir més sobre les competències clau per als participants en pràctiques en 5.1.

CONSELLS PRÀCTICS

 • Fer un estudi de les tasques, activitats i competències, i organitzar-les en ordre d'importància d'acord a les prioritats de l'empresa.
 • Es té en compte les condicions prèvies dels alumnes.
 • Limitar els terminis i estipular una durada realista (dies, hores) per activitat.
 • Tenir en compte la freqüència sovint limitada dels mitjans de transport dels participants (per exemple, els horaris dels transports públics).
 • Proporcionar temps per demostrar les coses i tècniques, per a la consulta i l'intercanvi d'impressions.
 • Programar diversos moments d'avaluació, possiblement amb el coordinador de pràctiques o tutor.
 • Proporcionar el temps suficient, per a tal que els alumnes puguin treballar i practicar les tasques.
 • Durant la consulta també disposar de temps per discutir les tasques finalitzades, per avaluar i fer intercanvi d'impressions.