The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 1.4 Aspectes pràctics i preparació

1.4. Aspectes pràctics i preparació

QUÈ ÉS?

Per a un bon desenvolupament de les pràctiques és necessari evitar les improvisacions i les decisions d'última hora. Tant el supervisor com els perticipants necessiten un marc clar, amb amb preparatius detallats.

PER QUÈ?

Una bona preparació pràctica és necessària per augmentar l'eficiència i l'eficàcia de les pràctiques i estimular la motivació del tutor i els participants.

COM?

 • Utilitzar la llista que El treball d'un supervisor de practiques (1,1) i comprovar el seu paper en:
  1. la preparació de les practiques en empresa,
  2. de la recepció dels alumnes i la informació que s'ha de proporcionar,
  3. la introducció a l'empresa
  4. el seguiment i intercanvi d'impressions amb els participants
 • Comproveu la Descripció del lloc de treball per al període de formació (1.3)
 • Empleneu el formulari Anàlisi de riscos al lloc de treball (si cal)
 • Proporcionar també un document d'informació pràctica sobre:
  • roba de treball,
  • normes i rutines de seguretat, alarma d'incendi, lesions i normes de seguretat,
  • protocols en cas de malaltia / temps lliure,
  • horaris de treball, pauses per dinar, descansos,
  • tots els números de telèfon necessaris per als participants,
  • plànol de planta de l'empresa (menjador, lavabos),
  • informació sobre transport (públic) a la zona.

ATENCIÓ

La supervisió dels alumnes ha d'estar garantida en tot moment. En cas de malaltia o absència del supervisor habitual, es pot delegar en un col·lega. A continuació, es prepara un esquema de les responsabilitats de treball amb antelació, i es defineixen els límits de responsabilitat i competències. Són necessaris coneixements, habilitats i experiència en projectes de pràctiques.

Recordeu: mai delegar sense informar.