The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 2.1 Presentació general a l'empresa

2.1. Presentació general a l'empresa

QUÈ ÉS?

És el primer contacte dels participants amb el seu lloc de treball. En general, un moment formal, que abasta totes les activitats en l'arribada dels alumnes en el lloc de treball.

PER QUÈ?

Per als participants es tracta de la primera impressió sobre el lloc de treball i el personal és molt important. Una cálida benvinguda al lloc de treball ajudarà els participants a superar el seu nerviosisme inicial.

COM?

Per tal d'ajudar els participants a través del període d'orientació, el supervisor ha de:

  1. Descriure l'estructura de l'empresa, els seus principis i filosofia.
  2. Explicar el programa de treball i les tasques dels diferents membres del personal de l'equip.
  3. Donar al participant una descripció del seu lloc de treball. Distribuir un fullet o un organigrama de l'empresa, així com un document d'informació pràctica amb les hores de treball, números de telèfon necessaris per als participants, etc (vegeu 1.4).
  4. Explicar "les regles de la casa" i també donar-les per escrit (anglès o altre idioma).
  5. Donar informació sobre les normes de seguretat. Es proporcionarà la roba apropiada / sabates de seguretat, etc. Si cal, s'haurà de distribuir un formulari d'anàlisi de riscos al lloc de treball.
  6. Comprovar si els documents (Acords de pràctiques) han de ser omplerts o signats.
  7. Clarificar les reglamentacions i com actuar en situacions d'emergència (procediments de la companyia).
  8. Explicar els procediments de treball i de com funcionarà la supervisió en la pràctica (posar dates). Informar els participants sobre quantes converses formals d'avaluació tindran.
  9. Explicar i mostrar l'equip.

Aquests elements es descriuen amb més detall a la Llista de verificació per al participant: Introducció a l'Empresa
Quan els participants ja no tinguin més preguntes sobre tot això, mostrar les instal·lacions: l'edifici principal, tallers, vestuaris i instal.lacions per a fins diferents.
Les coses pràctiques que s'organitzin també pot incloure possibles visites a altres llocs de treball o unitats.

ATENCIÓ

Els participants es poden veure saturats per la informació. Posi la informació tant com sigui possible per escrit: un document ben estructurat evita la confusió i els malentesos.

Operar en una llengua estrangera i en una nova cultura pot ser molt confús. Comproveu al començament si el participant entén la informació. Cal animar-lo a fer preguntes sobre qualsevol cosa que no sigui clara. Un constant suport i motivació són vitals per a una relació de treball positiva.