The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 2.4 Demostracions pràctiques

2.4. Demostracions pràctiques

QUÈ ÉS?

Ofereixi informació concreta d'una manera visual, gràfica, donant explicacions orals quan sigui necessari.

PER QUÈ?

Una imatge diu més que mil paraules! Els participants amb estils d'aprenentatge pragmàtics i actius (vegeu 2/5 Estils d'Aprenentatge) necessiten demostracions molt visuals.

És motivador per als participants quan entenen les coses immediatament.

COM?

 • Visualitzi seva manera de pensar, la seva anàlisi d'un problema.
 • Garanteixi una estructura transparent, amb un ordre lògic, mostri els passos en un procés.
 • Treballi en fases, si és necessari.
 • Introdueixi cada fase i centri's en els punts més importants.
 • Doni un breu resum després de cada fase.
 • Tingui cura que:
  • els participants puguin veure bé el procés,
  • els participants puguin escoltar bé l'explicació,
  • els participants puguin comprendre l'explicació,
  • el nombre de fases i operacions poden ser passats per alt,
  • la demostració no sigui massa complicada.
 • Oferir un resum de totes les fases després de la demostració completa

ATENCIÓ

Verifiqui sempre si els participants comprenen el que s'ha demostrat o explicat.