The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 2.5 Estils d'aprenentatge

2.5. Estils d'aprenentatge

QUÈ ÉS?

Les persones generalment tenen el seus propis estils d'aprenentatge. La teoria de l'aprenentatge de David Kolb distingeix 4 tipus d'aprenentatge:
  1. De l'experiència concreta (CE),
  2. De l'observació reflexiva (RO),
  3. De la Conceptualització abstracta (AC),
  4. De l'experimentació activa (EA), a través de proves de nous conceptes en situacions noves.
Es diu "el cicle d'aprenentatge", perquè sovint és necessari anar al voltant de la roda, experiència - observació i reflexió - anàlisi - prova, per poder assolir una nova habilitat.

PER QUÈ?

L'aprenentatge en el lloc de treball és un component essencial de la formació professional. És important que el supervisor ajudi els participants a comprendre el seu procés d'aprenentatge i provar altres estils d'aprenentatge per tal de progressar.

COM?

Si els participants prefereixen "aprendre fent", el supervisor ha de tractar de fer-los provar les diferents tasques ja des del principi.

Aquest mètode podria, però, fer una mica de por als participants "reflexius", ja que prefereixen observar la realització de les tasques abans de probar-ho ells.

A mesura que avança i evoluciona el període de pràctiques de treball, s'hauria de donar més espai als alumnes per treballar independentment en noves situacions. La millor guia per saber quan s'ha arribat a tal punt és la seva experiència com a supervisor.

ATENCIÓ!

Els supervisors sovint ensenyen en el mateix estil que ells prefereixen per aprendre. Aquest estil pot no ser el mateix que el del participant.