The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo

3.1. Entrevista de valoració (amb el participant)
(i/o el coordinador/tutor dels socis d'enviament i d'acollida)

QUÈ ÉS?

És una conversa entre vostè i els participants per tal d'avaluar el seu rendiment durant el període de pràctiques.

PER QUÈ?

Proporciona una opinió sobre les fortaleses i debilitats dels participants amb vista al seu perfeccionament professional.

El resultat pot ser que el soci d'enviament / recepció donarà altres instruccions per a futurs projectes de pràctiques (cf. 3.2).

COM?

 • Preparació de l'entrevista de valoració.
  • Informi els participants sobre aquesta conversa (Quan? Què? Com?).
  • Tant vostè com els alumnes han de preparar els punts d'avaluació sobre la base de les converses d'avaluació anteriors o els intercanvis d'impressions.
  • S'indica per a cada una de les tasques quina és la qualitat del treball realitzat i els resultats que s'han assolit.
  • Es té en compte la situació inicial dels participants.
  • Es remarcaran els punts de coll d'ampolla o problemes, per exemple, quan vostè pensa que alguna cosa ha estat una mica problemàtica o difícil per als participants.
  • Remarcar quines són les tasques addicionals que els alumnes han hagut de fer que no estaven en l'acord original.
 • Descripció de l'entrevista de valoració
  • El supervisor comença la conversa: explica de nou els objectius i mètodes de treball.
  • Es poden valorar les notes per mitjà d'un formulari d'avaluació.
  • s'ha de doner el temps suficient per parlar de tots els punts, escoltar, preguntar, resumir.
  • Asegurar-se que pot argumentar sempre la seva resposta amb exemples.
  • Avalua el nivell assolit per conceptes mitjançant la comparació de resultats amb les expectatives inicials.
  • Fer una avaluació global.
  • Expressar les expectatives per a la continuació de les pràctiques o per al període de formació següent.

ATENCIÓ

Sigui objectiu, no es deixi influir pels prejudicis, la simpatia o antipatia.

En aquesta etapa, el supervisor també ha d'emplenar alguns documents oficials, per exemple, Europass Mobility (que s'explica en Com omplir el Europass Mobility) o una llibre de practiques o una carpeta de capacitació.