The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
 • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 4.1 Comunicació intercultural

4.1 Comunicació intercultural

QUÈ ÉS?

Cada persona és única, a causa del seu origen, educació, trajectòria vital i carrera professional. Les diferències de cada individu influeixen en les relacions i la comunicació amb els altres. Què hem de tenir en ment en relació amb aquestes diferències?

PER QUÈ?

Mantenint-se alerta sobre les diferències:

 • es redueixen els prejudicis,
 • s'eviten malentesos i conflictes,
 • s'evitar possibles ofenses,
 • es fa possible i es reforça el reconeixement mutu,
 • es resalten els punts forts i les competències de la persona i es poden planificar les pràctiques sobre aquesta base.

És essencial ser molt pacient amb els participants que tenen un baix nivell de llengua. Les paraules i expressions, que poden semblar fàcils d'entendre, poden tenir diferents significats en altres cultures.

COM?

 1. Reduïu la velocitat quan es parla als participants nous.
 2. Fer preguntes per separat: no tractar de fer preguntes dobles.
 3. Evitar preguntes en forma negativa: poden causar malentesos.
 4. Prendre torns per parlar i escoltar la resposta.
 5. Recomanar als participants que escriguin els aspectes importants.
 6. Ser de suport: estimular i motivar a tots a parlar.
 7. Verificar la comprensió: Mai s'ha d'assumir que l'altra part ha entès el que volia dir.
 8. Eviti l'argot i dialecte: fins i tot l'estranger més ben educat pot no entendre.
 9. Fer l'humor apropiat. Pensar si una broma s'entendrà en la cultura estrangera.
 10. Mantenir l'etiqueta.

Podeu llegir el text complet en el document Consells per a la Gestió de la comunicació intercultural.

ATENCIÓ

Tenir en compte no només el context cultural; presti atenció també a la personalitat individual.