The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 2.1 Allmän introduktion till företaget

2.1 Allmän introduktion till företaget

Vad?

Detta är praktikantens första kontakt med arbetsplatsen. Det är ofta ett formellt möte där många olika saker skall tas upp.

Varför?

Det första intrycket av arbetsplatsen är mycket viktigt. Ett varmt välkomnande på arbetsplatsen gör praktikanten mindre nervös.

Hur?

För att hjälpa praktikanten genom den första fasen, är det bra om handledaren tar upp på följande:

  1. Beskriv företagets organisation, filosofi och struktur.
  2. Förklara hur arbetsplatsen är planerad och vad kollegorna har för arbetsuppgifter.
  3. Förklara Aktivitetsplanen för praktikperioden, Internship Activity Plan. Dela ut en broschyr eller en organisationskarta över företaget. Dela även ut praktisk information där det står om arbetstider, viktiga telefonnummer för praktikanten etc. (se föregående sida).
  4. Förklara regler och dela även ut dessa i skriftlig form. Gå igenom hur man ska bete sig i ett nödläge.
  5. Informera om säkerhetsföreskrifter. Låna ut lämpliga arbetskläder och skor. Vid behov kan man dela ut "Riskanalys över arbetsplatsen Work Place Risk Analysis.
  6. Kontrollera om det finns några formulär "Internship Agreement" som skall fyllas i eller skrivas på.
  7. Clarify regulations and how to act in emergency situations (company procedures).
  8. Förklara praktikperiodens upplägg och hur handledningen kommer att gå till i praktiken. Planera in avstämnings- och uppföljningsmöten med praktikanten.
  9. Visa och förklara hur utrustningen används.

Dessa punkter finns utförligare beskrivna i Checklist for the Trainee: Introduction to the Company När praktikanten inte har några fler frågor visar du lokalerna; huvudbyggnaden, verkstäder, omklädningsrum och andra viktiga utrymmen. Om möjligt försök att organisera studiebesök på andra avdelningar eller lämpliga platser under praktikperioden.

Tänk på!

Praktikanten kan bli överhopad av information i början. Försök att ha den mesta informationen nedskriven. Ett informationsblad förebygger förvirring och missförstånd.

Att arbeta och använda sig av ett främmande språk på en arbetsplats i en ny kultur, kan vara väldigt förvirrande. Kontrollera i början om praktikanten förstår vad du säger. Försök skapa en öppen och tillåtande atmosfär där praktikanten uppmanas att ställa frågor om något är oklart.