The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors / 2.3 Att ge feedback

2.3 Att ge feedback

Vad?

Handledaren ger ärlig och personlig återkoppling till praktikanten. Detta innebär att du som handledare talar om ditt intryck av hur praktikanten uppför sig och klarar av sina uppgifter. Återkoppling är en ständig process under hela praktikperioden och hjälper praktikanten att förbättra sin prestationsförmåga.

Varför?

Att ge feedback är en av de viktigaste uppgifterna en handledare har. Genom återkoppling kan praktikanten se sina framsteg och lättare förstå vad som förväntas av honom/henne.

Hur?

Feedback ska vara:   Feedback ska inte vara:
Konstruktiv och ämnad att förbättra prestationsförmågan i framtiden, föreslå positiva alternativ, se framåt   Ett sätt att uttrycka besvikelse och ilska. Att bara se bakåt.
Tydlig och specifik om uppträdande, om fakta relaterad till arbete och lärande, om vad praktikanten kan göra för att förbättra sig.   Vagt angiven om praktikantens allmänna uppträdande, om flera olika saker på samma gång eller om saker som denne inte kan göra något åt.
Vara fokuserad på arbetet,: t.ex. "Vad du gjorde med maskinen i morse kunde ha orsakat de här problemen…". Alltså: Fokusera på sak, inte på person!   Fokuserad på person och använda ord som "Du är dum som…" "Du gör alltid…Du gör aldrig…"
Lugnt beskriva eventuella konsekvenser av ett mindre bra uppträdande och ska uppmuntra till viljan att lära och göra bättre ifrån sig nästa gång.   Ilsket, skarpt, känslomässigt eller negativt bara tala om vad som gick fel.
Tvåvägskommunikation, och stödja praktikanten i sin självskattning och att låta denne hitta egna vägar att lösa problem.   Envägskommunikation som börjar med att tala om att handledaren alltid vet bäst.
Kortfattad och saklig, omedelbart efter att något har inträffat. Ge ofta återkoppling (inte bara när saker blir fel).    En överraskning, kopplad till något som hände för länge sen.

Tänk på!

Med regelbunden och positiv återkoppling från handledaren kan praktikanten höja sig mycket på Kompetensstegen. Detta verktyg kan hjälpa både praktikanter och medarbetare att bli medvetna om sin egen kompetensnivå.