The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo

3.1 Utvärderings- och uppföljningssamtal
(med praktikanten)

Vad?

Detta är ett samtal mellan handledaren och praktikanten för att utvärdera dennes prestation under praktikperioden.

Varför?

Samtalet ska ge en uppfattning om praktikantens styrkor och svagheter med tanke på dennes framtida lärande. I samtalet kan man ibland komma fram till att en annan inriktning av framtida praktikperioder är lämplig.

Hur?

 • Förberedelse inför utvärderingssamtalet
  • Informera praktikanten om samtalet (När? Vad? Hur?).
  • Förbered utvärderingspunkterna som baseras på tidigare uppföljningssamtal eller återkoppling.
  • Beskriv kvaliteten i det utförda arbetet och det resultat som praktikanten har åstadkommit.
  • Ta hänsyn till praktikantens utveckling från den ursprungliga nivå.
  • Kommentera eventuella problem som praktikanten har stött på och diskutera möjligheter till förbättring.
  • Notera vilka ytterligare uppgifter som praktikanten har fått göra.
 • Beskrivning av utvärderingssamtalet
  • Du som handledare börjar samtalet och förklarar mål och arbetsmetoder
  • Gå igenom utvärderingsformuläret och fyll i detta under samtalets gång.
  • Se till att det finns tillräckligt med tid för varje punkt till att lyssna, ställa frågor och sammanfatta.
  • Försäkra dig om att du kan förklara med hjälp av exempel.
  • Utvärdera den uppnådda nivån för samtliga punkter genom att jämföra med de förväntningarna som fanns i början av praktikperioden.
  • Sammanfatta och gör en total utvärdering.
  • Uttryck dina förväntningar på resterande praktikperiod.

Tänk på!

Var objektiv! Låt dig inte påverkas av fördomar, sympatier eller antipatier.

Handledaren behöver även fylla i några officiella dokument t.ex. "Europass Mobility,""Internship Logbook" eller "Trainees Folder (example_Catalonia)".