Lia-omdöme

Omdöme för:


Företag:


Handledare:


Handledares e-postadress:


Utbildningens namn:
Produktionsutveckling
Produktionslogistik
Underhållsteknik
Distributionselektriker

Personligt omdöme:


Kortfattad information om arbetsinnehållet/uppgifter under LIA:n: