Provschema för Starke

v.33   Mån 14/8 Tis 15/8 Ons 16/8 Tor 17/8 Fre 18/8 Lör 19/8 Sön 20/8
 
v.34   Mån 21/8 Tis 22/8 Ons 23/8 Tor 24/8 Fre 25/8 Lör 26/8 Sön 27/8
 
v.35   Mån 28/8
Inlämning
Pm, språkutveckling. Svenska 3
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2023-08-28 14:02:44
 Tis 29/8 Ons 30/8 Tor 31/8 September
Fre 1/9
 Lör 2/9 Sön 3/9
 
v.36   Mån 4/9 Tis 5/9 Ons 6/9 Tor 7/9 Fre 8/9 Lör 9/9 Sön 10/9
 
v.37   Mån 11/9 Tis 12/9 Ons 13/9 Tor 14/9 Fre 15/9 Lör 16/9 Sön 17/9
 
v.38   Mån 18/9 Tis 19/9 Ons 20/9 Tor 21/9
Inlämning
Dramatikanalys. Svenska 3
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2023-08-28 14:03:01
 Fre 22/9 Lör 23/9 Sön 24/9
 
v.39   Mån 25/9 Tis 26/9 Ons 27/9 Tor 28/9 Fre 29/9 Lör 30/9 Oktober
Sön 1/10
 
v.40   Mån 2/10 Tis 3/10 Ons 4/10 Tor 5/10 Fre 6/10 Lör 7/10 Sön 8/10
 
v.41   Mån 9/10 Tis 10/10 Ons 11/10 Tor 12/10 Fre 13/10 Lör 14/10 Sön 15/10
 
v.42   Mån 16/10 Tis 17/10 Ons 18/10 Tor 19/10 Fre 20/10 Lör 21/10 Sön 22/10
 
v.43   Mån 23/10 Tis 24/10 Ons 25/10 Tor 26/10 Fre 27/10 Lör 28/10 Sön 29/10
 
v.44   Mån 30/10 Tis 31/10 November
Ons 1/11
 Tor 2/11 Fre 3/11 Lör 4/11 Sön 5/11
 
v.45   Mån 6/11 Tis 7/11 Ons 8/11 Tor 9/11 Fre 10/11 Lör 11/11 Sön 12/11
 
v.46   Mån 13/11 Tis 14/11 Ons 15/11 Tor 16/11 Fre 17/11 Lör 18/11 Sön 19/11
 
v.47   Mån 20/11 Tis 21/11 Ons 22/11 Tor 23/11 Fre 24/11 Lör 25/11 Sön 26/11
 
v.48   Mån 27/11 Tis 28/11 Ons 29/11
Prov
Nationellt prov del A, skriftlig framställning. Svenska 3
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2023-08-28 14:54:31
 Tor 30/11 December
Fre 1/12
 Lör 2/12 Sön 3/12
 
v.49   Mån 4/12 Tis 5/12 Ons 6/12 Tor 7/12 Fre 8/12 Lör 9/12 Sön 10/12
 
v.50   Mån 11/12
Presentation
NP, Del B,muntlig framställning. Svenska 3
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2023-08-28 14:04:09
 Tis 12/12 Ons 13/12 Tor 14/12 Fre 15/12 Lör 16/12 Sön 17/12
 
v.51   Mån 18/12 Tis 19/12
Prov
Fy2 - Delprov AO1
Fredrik Hannerz 
Registreringstidpunkt:
2023-08-11 19:26:25
 Ons 20/12 Tor 21/12
Prov Presentation
Religion: Seminarium Etik
Alice Bröms 
Registreringstidpunkt:
2023-08-11 12:42:23
 Fre 22/12
Prov
Produktionsfilosofi
Roger Skog 
Registreringstidpunkt:
2023-10-23 11:29:21
 Lör 23/12 Sön 24/12
 
v.1   Januari
Mån 1/1
 Tis 2/1 Ons 3/1 Tor 4/1 Fre 5/1 Lör 6/1 Sön 7/1
 
v.2   Mån 8/1 Tis 9/1 Ons 10/1 Tor 11/1
Inlämning
Egen undersökning - rapport
Psykologi - Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2023-11-30 09:34:00
 Fre 12/1 Lör 13/1 Sön 14/1
 
v.3   Mån 15/1 Tis 16/1 Ons 17/1
Prov
Prov Ma4 AO1
Josefine Nylinder 
Registreringstidpunkt:
2023-11-30 16:10:45
 Tor 18/1

Upplysningen och industrisamhällets framväxt
Mar 
Registreringstidpunkt:
2023-11-30 15:19:31

Prov
Upplysningen och industrisamhällets framväxt
Markus Wiedel 
Registreringstidpunkt:
2023-11-30 15:19:44
 Fre 19/1 Lör 20/1 Sön 21/1
 
v.4   Mån 22/1
Prov
Kemi 2, delprov 1 - Kapitel 4
Fredrik Hannerz 
Registreringstidpunkt:
2023-12-21 11:26:18
 Tis 23/1
Presentation
Redovisning
Joel 
Registreringstidpunkt:
2024-01-19 08:53:47
 Ons 24/1 Tor 25/1
Inlämning Uppsatsskrivning
Första utkasst
Joel 
Registreringstidpunkt:
2024-01-19 08:52:35
 Fre 26/1 Lör 27/1 Sön 28/1
 
v.5   Mån 29/1 Tis 30/1 Ons 31/1 Februari
Tor 1/2
 Fre 2/2 Lör 3/2 Sön 4/2
 
v.6   Mån 5/2 Tis 6/2 Ons 7/2 Tor 8/2 Fre 9/2
Inlämning Uppsatsskrivning
Slutinlämning
Joel 
Registreringstidpunkt:
2024-01-19 08:52:57
 Lör 10/2 Sön 11/2
 
v.7   Mån 12/2 Tis 13/2 Ons 14/2 Tor 15/2 Fre 16/2 Lör 17/2 Sön 18/2
 
v.8   Mån 19/2 Tis 20/2 Ons 21/2 Tor 22/2 Fre 23/2
Prov
Biologi Mikro och cell
Josefine Nylinder 
Registreringstidpunkt:
2024-01-16 12:43:37
 Lör 24/2 Sön 25/2
 
v.9   Mån 26/2 Tis 27/2 Ons 28/2 Tor 29/2 Mars
Fre 1/3
 Lör 2/3 Sön 3/3
 
v.10   Mån 4/3 Tis 5/3 Ons 6/3
Prov
Religion: Världsreligionerna
Alice Bröms 
Registreringstidpunkt:
2024-01-26 10:33:14
 Tor 7/3
Prov
Fy2 - Delprov AO2
Fredrik Hannerz 
Registreringstidpunkt:
2024-01-16 10:03:23
 Fre 8/3 Lör 9/3 Sön 10/3
 
v.11   Mån 11/3
Prov
Matematik 5 - Delprov 1
Joakim Ferring 
Registreringstidpunkt:
2024-02-05 08:17:25
 Tis 12/3
Prov
Första världskrigets orsaker och konsekvenser
Markus Wiedel 
Registreringstidpunkt:
2023-11-30 15:48:41
 Ons 13/3 Tor 14/3 Fre 15/3 Lör 16/3 Sön 17/3
 
v.12   Mån 18/3 Tis 19/3 Ons 20/3 Tor 21/3 Fre 22/3 Lör 23/3 Sön 24/3
 
v.13   Mån 25/3 Tis 26/3 Ons 27/3 Tor 28/3 Fre 29/3 Lör 30/3 Sön 31/3
 
v.14   April
Mån 1/4
 Tis 2/4 Ons 3/4
Prov
Religion: Tro och vetenskap
Alice Bröms 
Registreringstidpunkt:
2023-08-11 12:43:28
 Tor 4/4 Fre 5/4 Lör 6/4 Sön 7/4
 
v.15   Mån 8/4 Tis 9/4 Ons 10/4 Tor 11/4 Fre 12/4 Lör 13/4 Sön 14/4
 
v.16   Mån 15/4 Tis 16/4 Ons 17/4 Tor 18/4
Prov
Prov Ma4 AO2
Josefine Nylinder 
Registreringstidpunkt:
2024-01-23 13:55:03
 Fre 19/4
Prov
Prov tek spec
Joel 
Registreringstidpunkt:
2024-04-08 13:13:07
 Lör 20/4 Sön 21/4
 
v.17   Mån 22/4 Tis 23/4 Ons 24/4 Tor 25/4 Fre 26/4 Lör 27/4 Sön 28/4
 
v.18   Mån 29/4 Tis 30/4 Maj
Ons 1/5
 Tor 2/5 Fre 3/5 Lör 4/5 Sön 5/5
 
v.19   Mån 6/5 Tis 7/5
Prov
Fy2 - Delprov AO3
Fredrik Hannerz 
Registreringstidpunkt:
2023-08-11 19:27:35

Prov
Bio2 Fysiologi
Josefine Nylinder 
Registreringstidpunkt:
2024-04-04 14:41:13
 Ons 8/5 Tor 9/5 Fre 10/5 Lör 11/5 Sön 12/5
 
v.20   Mån 13/5
Prov
Matematik 5 - Slutprov
Joakim Ferring 
Registreringstidpunkt:
2024-04-08 14:35:10
 Tis 14/5 Ons 15/5 Tor 16/5 Fre 17/5
Prov
Nationella prov i Matte 4
Josefine Nylinder 
Registreringstidpunkt:
2024-04-04 14:44:39
 Lör 18/5 Sön 19/5
 
v.21   Mån 20/5 Tis 21/5 Ons 22/5
Prov
Fy2 - SLUTPROV - Teoriprov
Fredrik Hannerz 
Registreringstidpunkt:
2023-08-11 19:28:05
 Tor 23/5
Prov
Fy2 - SLUTPROV - Lab.prov
Fredrik Hannerz 
Registreringstidpunkt:
2023-08-11 19:28:15
 Fre 24/5 Lör 25/5 Sön 26/5
 
v.22   Mån 27/5 Tis 28/5 Ons 29/5 Tor 30/5 Fre 31/5 Juni
Lör 1/6
 Sön 2/6
 
v.23   Mån 3/6 Tis 4/6 Ons 5/6 Tor 6/6 Fre 7/6 Lör 8/6 Sön 9/6
 
v.24   Mån 10/6 Tis 11/6 Ons 12/6 Tor 13/6 Fre 14/6 Lör 15/6 Sön 16/6
 
v.25   Mån 17/6 Tis 18/6 Ons 19/6 Tor 20/6 Fre 21/6 Lör 22/6 Sön 23/6
 
v.26   Mån 24/6 Tis 25/6 Ons 26/6 Tor 27/6 Fre 28/6 Lör 29/6 Sön 30/6
 

<Tillbaka