Provschema för T1c

v.33   Mån 16/8 Tis 17/8 Ons 18/8 Tor 19/8 Fre 20/8 Lör 21/8 Sön 22/8
 
v.34   Mån 23/8 Tis 24/8 Ons 25/8 Tor 26/8 Fre 27/8 Lör 28/8 Sön 29/8
 
v.35   Mån 30/8 Tis 31/8
Prov
Skriva läsarinlägg
Hanna Simmons 
Registreringstidpunkt:
2021-08-24 16:41:14
 September
Ons 1/9
 Tor 2/9 Fre 3/9 Lör 4/9 Sön 5/9
 
v.36   Mån 6/9 Tis 7/9 Ons 8/9 Tor 9/9 Fre 10/9 Lör 11/9 Sön 12/9
 
v.37   Mån 13/9 Tis 14/9 Ons 15/9
Presentation
Hålla tal
Hanna Simmons 
Registreringstidpunkt:
2021-08-24 16:42:33
 Tor 16/9 Fre 17/9
Prov
Ma1c Delprov 1
Joakim Ferring 
Registreringstidpunkt:
2021-08-23 12:08:10
 Lör 18/9 Sön 19/9
 
v.38   Mån 20/9 Tis 21/9 Ons 22/9 Tor 23/9 Fre 24/9 Lör 25/9 Sön 26/9
 
v.39   Mån 27/9 Tis 28/9 Ons 29/9 Tor 30/9 Oktober
Fre 1/10
 Lör 2/10 Sön 3/10
 
v.40   Mån 4/10 Tis 5/10 Ons 6/10 Tor 7/10 Fre 8/10 Lör 9/10 Sön 10/10
 
v.41   Mån 11/10 Tis 12/10 Ons 13/10 Tor 14/10
Prov
Litteraturprov: debattartiklar
Hanna Simmons 
Registreringstidpunkt:
2021-08-24 16:43:29

Prov
Prov- ritningsläsning, mätteknik, toleranser, tillverkningsmetoder, 5S, Säkerhet.
Per Koljo 
Registreringstidpunkt:
2021-10-12 10:10:43
 Fre 15/10 Lör 16/10 Sön 17/10
 
v.42   Mån 18/10
Prov
Ma1c Delprov 2
Joakim Ferring 
Registreringstidpunkt:
2021-08-23 12:08:31
 Tis 19/10
Prov
Prov tillämpad programmering
Johan Löfgren 
Registreringstidpunkt:
2021-10-12 12:29:26
 Ons 20/10
Prov
Test de gramática!
Marcela 
Registreringstidpunkt:
2021-09-01 15:06:44

Prov
Prov Tyska
Magdalena Strandell 
Registreringstidpunkt:
2021-09-06 07:53:33
 Tor 21/10 Fre 22/10 Lör 23/10 Sön 24/10
 
v.43   Mån 25/10 Tis 26/10 Ons 27/10 Tor 28/10 Fre 29/10 Lör 30/10 Sön 31/10
 
v.44   November
Mån 1/11
 Tis 2/11 Ons 3/11 Tor 4/11 Fre 5/11 Lör 6/11 Sön 7/11
 
v.45   Mån 8/11 Tis 9/11 Ons 10/11 Tor 11/11 Fre 12/11 Lör 13/11 Sön 14/11
 
v.46   Mån 15/11 Tis 16/11
Presentation
Tal på tema språksociologi
Hanna Simmons 
Registreringstidpunkt:
2021-10-14 11:51:44
 Ons 17/11 Tor 18/11
Prov
Ma1c Delprov 3
Joakim Ferring 
Registreringstidpunkt:
2021-08-23 12:08:56
 Fre 19/11 Lör 20/11 Sön 21/11
 
v.47   Mån 22/11 Tis 23/11 Ons 24/11
Prov
Prueba Unidad 1
Marcela 
Registreringstidpunkt:
2021-09-01 15:07:40

Prov
Prov Tyska
Magdalena Strandell 
Registreringstidpunkt:
2021-09-06 07:59:33
 Tor 25/11 Fre 26/11 Lör 27/11 Sön 28/11
 
v.48   Mån 29/11 Tis 30/11 December
Ons 1/12
 Tor 2/12 Fre 3/12 Lör 4/12 Sön 5/12
 
v.49   Mån 6/12 Tis 7/12 Ons 8/12 Tor 9/12 Fre 10/12 Lör 11/12 Sön 12/12
 
v.50   Mån 13/12 Tis 14/12 Ons 15/12 Tor 16/12 Fre 17/12 Lör 18/12 Sön 19/12
 
v.51   Mån 20/12 Tis 21/12 Ons 22/12 Tor 23/12 Fre 24/12 Lör 25/12 Sön 26/12
 
v.52   Mån 27/12 Tis 28/12 Ons 29/12 Tor 30/12 Fre 31/12 Januari
Lör 1/1
 Sön 2/1
 
v.1   Mån 3/1 Tis 4/1 Ons 5/1 Tor 6/1 Fre 7/1 Lör 8/1 Sön 9/1
Inlämning
APL-rapport om språksociologi
Hanna Simmons 
Registreringstidpunkt:
2021-08-24 16:45:37
 
v.2   Mån 10/1 Tis 11/1 Ons 12/1 Tor 13/1 Fre 14/1 Lör 15/1 Sön 16/1
 
v.3   Mån 17/1 Tis 18/1 Ons 19/1 Tor 20/1 Fre 21/1 Lör 22/1 Sön 23/1
 
v.4   Mån 24/1
Prov
Programmering 1 - prov
Lena Hammersberg, Ulrika Holm 
Registreringstidpunkt:
2022-01-10 08:15:40
 Tis 25/1 Ons 26/1 Tor 27/1 Fre 28/1 Lör 29/1 Sön 30/1
 
v.5   Mån 31/1
Prov
Praktisk Ellära
Johan Winther 
Registreringstidpunkt:
2022-01-13 13:13:16
 Februari
Tis 1/2
 Ons 2/2 Tor 3/2 Fre 4/2
Prov
Delpriv: Ritteknik och CAD
David Reckermann 
Registreringstidpunkt:
2022-01-28 11:04:01
 Lör 5/2 Sön 6/2
 
v.6   Mån 7/2 Tis 8/2 Ons 9/2
Prov
Prov tillämpad programmering Robot
Johan Löfgren 
Registreringstidpunkt:
2021-10-20 09:06:27
 Tor 10/2
Prov
Ma2c Delprov 1
Joakim Ferring 
Registreringstidpunkt:
2022-01-10 10:12:05
 Fre 11/2 Lör 12/2 Sön 13/2
 
v.7   Mån 14/2 Tis 15/2 Ons 16/2 Tor 17/2 Fre 18/2 Lör 19/2 Sön 20/2
 
v.8   Mån 21/2 Tis 22/2 Ons 23/2 Tor 24/2
Prov Presentation
Litteraturseminarium
Hanna Simmons 
Registreringstidpunkt:
2021-08-24 16:47:07
 Fre 25/2 Lör 26/2 Sön 27/2
 
v.9   Mån 28/2 Mars
Tis 1/3
 Ons 2/3 Tor 3/3 Fre 4/3 Lör 5/3 Sön 6/3
 
v.10   Mån 7/3 Tis 8/3 Ons 9/3
Prov
Prov Tyska
Magdalena Strandell 
Registreringstidpunkt:
2022-02-09 16:40:00

Prov
Prueba Unidad 2
Marcela 
Registreringstidpunkt:
2022-02-09 16:42:28
 Tor 10/3 Fre 11/3 Lör 12/3 Sön 13/3
 
v.11   Mån 14/3 Tis 15/3 Ons 16/3 Tor 17/3 Fre 18/3 Lör 19/3 Sön 20/3
 
v.12   Mån 21/3 Tis 22/3 Ons 23/3 Tor 24/3 Fre 25/3
Prov
Praktiskt prov första 2 grupperna
Per Koljo 
Registreringstidpunkt:
2021-09-21 09:00:18
 Lör 26/3 Sön 27/3
 
v.13   Mån 28/3
Presentation
Muntligt Nationellt Prov - Svenska som andraspråk 1
Anton Norrhall Lindström 
Registreringstidpunkt:
2022-03-23 11:14:40
 Tis 29/3 Ons 30/3 Tor 31/3 April
Fre 1/4
Prov
Prov, Hållfasthetslära
David Reckermann 
Registreringstidpunkt:
2022-03-21 10:56:34
 Lör 2/4 Sön 3/4
 
v.14   Mån 4/4
Prov Inlämning
Litteraturanalys, dystopier
Hanna Simmons 
Registreringstidpunkt:
2022-03-14 10:10:40
 Tis 5/4
Prov
Praktiskt prov andra 2 grupperna
Per Koljo 
Registreringstidpunkt:
2021-09-21 09:01:09
 Ons 6/4 Tor 7/4
Prov
Ma2c Delprov 2
Joakim Ferring 
Registreringstidpunkt:
2022-01-10 10:14:52
 Fre 8/4 Lör 9/4 Sön 10/4
 
v.15   Mån 11/4 Tis 12/4 Ons 13/4 Tor 14/4 Fre 15/4 Lör 16/4 Sön 17/4
 
v.16   Mån 18/4 Tis 19/4
Prov
Praktisk Ellära - Trefas, Elsäkerhet
Johan Winther 
Registreringstidpunkt:
2022-01-14 08:19:14

Prov
Prov, Materiallära
David Reckermann 
Registreringstidpunkt:
2022-04-08 10:11:57
 Ons 20/4
Prov
Grammatikanalys
Hanna Simmons 
Registreringstidpunkt:
2022-03-14 10:17:44
 Tor 21/4 Fre 22/4 Lör 23/4 Sön 24/4
 
v.17   Mån 25/4 Tis 26/4 Ons 27/4
Prov
Svenska som andraspråk 1 - Nationellt Prov (Läs-/hörförståelse)
Anton Norrhall Lindström 
Registreringstidpunkt:
2022-02-16 09:42:58

Prov
Prueba Unidad 3
Marcela 
Registreringstidpunkt:
2022-03-09 16:30:59

Prov
Prueba Unidad 3
Marcela 
Registreringstidpunkt:
2022-03-09 16:30:59

Prov
Prov Tyska
Magdalena Strandell 
Registreringstidpunkt:
2022-03-09 16:31:08
 Tor 28/4 Fre 29/4
Prov
Svenska som andraspråk 1 - Nationellt Prov (Skriftligt)
Anton Norrhall Lindström 
Registreringstidpunkt:
2022-02-16 09:43:36
 Lör 30/4 Maj
Sön 1/5
 
v.18   Mån 2/5
Prov
Grammatikanalys
Hanna Simmons 
Registreringstidpunkt:
2022-04-20 09:55:03
 Tis 3/5 Ons 4/5 Tor 5/5
Prov
Prov - Pneumatik
Per Koljo 
Registreringstidpunkt:
2021-09-21 09:02:41
 Fre 6/5
Prov
Ma2c Delprov 3
Joakim Ferring 
Registreringstidpunkt:
2022-01-10 10:15:14
 Lör 7/5 Sön 8/5
 
v.19   Mån 9/5 Tis 10/5 Ons 11/5 Tor 12/5 Fre 13/5 Lör 14/5 Sön 15/5
 
v.20   Mån 16/5 Tis 17/5 Ons 18/5 Tor 19/5 Fre 20/5
Prov
Ma2c Nationellt Prov
Joakim Ferring 
Registreringstidpunkt:
2022-01-10 10:15:42
 Lör 21/5 Sön 22/5
 
v.21   Mån 23/5
Prov
Programmering 1 - prov
Lena Hammersberg, Ulrika Holm 
Registreringstidpunkt:
2022-01-27 14:20:49
 Tis 24/5
Presentation
Seminarium om minoritetsspråk
Hanna Simmons 
Registreringstidpunkt:
2022-05-10 09:28:34
 Ons 25/5 Tor 26/5 Fre 27/5 Lör 28/5 Sön 29/5
 
v.22   Mån 30/5 Tis 31/5 Juni
Ons 1/6
 Tor 2/6
Presentation
Seminar: Looking for Alaska
Henrik Alenäs 
Registreringstidpunkt:
2022-05-05 10:36:19
 Fre 3/6 Lör 4/6 Sön 5/6
 
v.23   Mån 6/6 Tis 7/6 Ons 8/6
Inlämning
Utredande text om nordiska språk
Hanna Simmons 
Registreringstidpunkt:
2022-04-20 09:58:38
 Tor 9/6 Fre 10/6 Lör 11/6 Sön 12/6
 
v.24   Mån 13/6 Tis 14/6 Ons 15/6 Tor 16/6
Inlämning
Deadline Komplettering MTS Teknik 1 kl. 16:30
David Reckermann/Kajsa Taylor 
Registreringstidpunkt:
2022-05-30 11:17:10
 Fre 17/6 Lör 18/6 Sön 19/6
 
v.25   Mån 20/6 Tis 21/6 Ons 22/6 Tor 23/6 Fre 24/6 Lör 25/6 Sön 26/6
 
v.26   Mån 27/6 Tis 28/6 Ons 29/6 Tor 30/6 Juli
Fre 1/7
 Lör 2/7 Sön 3/7
 

<Tillbaka