Provschema för Charmander

v.33   Mån 10/8 Tis 11/8 Ons 12/8 Tor 13/8 Fre 14/8 Lör 15/8 Sön 16/8
 
v.34   Mån 17/8 Tis 18/8 Ons 19/8 Tor 20/8 Fre 21/8 Lör 22/8 Sön 23/8
 
v.35   Mån 24/8 Tis 25/8

Samhällskunskap 1b
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2020-08-10 12:14:11
 Ons 26/8 Tor 27/8
Inlämning
Retorikanalys - Svenska 3
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2020-08-13 08:36:25
 Fre 28/8 Lör 29/8 Sön 30/8
 
v.36   Mån 31/8 September
Tis 1/9
 Ons 2/9 Tor 3/9 Fre 4/9 Lör 5/9 Sön 6/9
 
v.37   Mån 7/9 Tis 8/9 Ons 9/9 Tor 10/9 Fre 11/9 Lör 12/9 Sön 13/9
 
v.38   Mån 14/9 Tis 15/9 Ons 16/9
Prov
Samhällskunskap 1b
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2020-08-10 12:14:28
 Tor 17/9 Fre 18/9
Inlämning
Dramaanalys - Svenska 3
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2020-08-13 08:36:45
 Lör 19/9 Sön 20/9
 
v.39   Mån 21/9 Tis 22/9 Ons 23/9 Tor 24/9 Fre 25/9 Lör 26/9 Sön 27/9
 
v.40   Mån 28/9
Prov Inlämning
Eng 7: Cover Letter
Mia Olsson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-26 08:46:12
 Tis 29/9 Ons 30/9 Oktober
Tor 1/10
Prov
Ledarskap och Organisation, (ledarskap, grupp, motivation)
Günter Sand 
Registreringstidpunkt:
2020-10-01 13:38:14
 Fre 2/10 Lör 3/10 Sön 4/10
 
v.41   Mån 5/10 Tis 6/10 Ons 7/10 Tor 8/10 Fre 9/10

Samhällskunskap 1b
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2020-08-10 12:14:49
 Lör 10/10 Sön 11/10
 
v.42   Mån 12/10 Tis 13/10
Prov
Matematik 4 prov arbetsområde 1
Jenny Arkevall 
Registreringstidpunkt:
2020-08-13 08:49:07
 Ons 14/10 Tor 15/10
Presentation
Seminarium språkhistoria- Svenska 3
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2020-08-13 08:38:12
 Fre 16/10 Lör 17/10 Sön 18/10
 
v.43   Mån 19/10
Presentation
Samhällskunskap 1b
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2020-08-10 12:15:17
 Tis 20/10 Ons 21/10
Inlämning
Filmanalys - Psykologi 1
Alexandra Haldorsen  
Registreringstidpunkt:
2020-09-18 09:50:57
 Tor 22/10 Fre 23/10 Lör 24/10 Sön 25/10
 
v.44   Mån 26/10 Tis 27/10 Ons 28/10

Samhällskunskap 1b
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2020-08-10 12:15:40
 Tor 29/10 Fre 30/10 Lör 31/10 November
Sön 1/11
 
v.45   Mån 2/11
Presentation
Eng 7: Corporate Culture
Mia Olsson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-26 08:46:43
 Tis 3/11 Ons 4/11 Tor 5/11 Fre 6/11 Lör 7/11 Sön 8/11
 
v.46   Mån 9/11 Tis 10/11 Ons 11/11 Tor 12/11 Fre 13/11 Lör 14/11 Sön 15/11
 
v.47   Mån 16/11 Tis 17/11 Ons 18/11 Tor 19/11 Fre 20/11 Lör 21/11 Sön 22/11
 
v.48   Mån 23/11 Tis 24/11 Ons 25/11
Inlämning
Samhällskunskap 1b
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2020-08-10 12:16:55

Prov
Ma5 - Delprov - AO1-AO6
Daniel Torinsson 
Registreringstidpunkt:
2020-09-30 16:05:39
 Tor 26/11
Inlämning
Litteraturanalys - Svenska 3
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2020-08-13 08:38:51
 Fre 27/11 Lör 28/11 Sön 29/11
 
v.49   Mån 30/11 December
Tis 1/12
 Ons 2/12 Tor 3/12 Fre 4/12 Lör 5/12 Sön 6/12
 
v.50   Mån 7/12 Tis 8/12 Ons 9/12 Tor 10/12 Fre 11/12
Inlämning
Samhällskunskap 1b: Fältstudie
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2020-12-07 09:55:31
Inlagd av deltagare
Ändrad av deltagare
 Lör 12/12 Sön 13/12
 
v.51   Mån 14/12
Prov Inlämning
Eng 7: Investigative Essay
Mia Olsson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-26 08:47:08
 Tis 15/12
Prov
Konstruktion 1: Prov hållfasthetslära och materiallära
Daniel Torinsson och Eje Flodström 
Registreringstidpunkt:
2020-12-01 09:47:34

Inlämning
Design 2: Moodboards
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2020-12-08 09:20:01
Inlagd av deltagare
 Ons 16/12 Tor 17/12 Fre 18/12 Lör 19/12 Sön 20/12
 
v.52   Mån 21/12 Tis 22/12 Ons 23/12 Tor 24/12 Fre 25/12 Lör 26/12 Sön 27/12
 
v.1   Januari
Mån 4/1
 Tis 5/1 Ons 6/1 Tor 7/1 Fre 8/1 Lör 9/1 Sön 10/1
 
v.2   Mån 11/1 Tis 12/1
Presentation
Argumenterande retorikanalys- Svenska 3
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2020-08-13 08:39:50
 Ons 13/1 Tor 14/1 Fre 15/1
Prov
Matematik 4 prov arbetsområde 2
Jenny Arkevall 
Registreringstidpunkt:
2020-12-07 08:13:44
 Lör 16/1 Sön 17/1
 
v.3   Mån 18/1 Tis 19/1 Ons 20/1 Tor 21/1 Fre 22/1 Lör 23/1 Sön 24/1
 
v.4   Mån 25/1 Tis 26/1 Ons 27/1 Tor 28/1 Fre 29/1 Lör 30/1 Sön 31/1
 
v.5   Februari
Mån 1/2
 Tis 2/2 Ons 3/2 Tor 4/2 Fre 5/2 Lör 6/2 Sön 7/2
 
v.6   Mån 8/2 Tis 9/2 Ons 10/2
Prov
Psykologi 2a: personlighetspsykologi
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2021-01-04 13:23:42
 Tor 11/2 Fre 12/2 Lör 13/2 Sön 14/2
 
v.7   Mån 15/2 Tis 16/2 Ons 17/2 Tor 18/2 Fre 19/2 Lör 20/2 Sön 21/2
 
v.8   Mån 22/2 Tis 23/2 Ons 24/2 Tor 25/2 Fre 26/2 Lör 27/2 Sön 28/2
 
v.9   Mars
Mån 1/3
 Tis 2/3 Ons 3/3 Tor 4/3 Fre 5/3 Lör 6/3 Sön 7/3
 
v.10   Mån 8/3 Tis 9/3 Ons 10/3 Tor 11/3 Fre 12/3 Lör 13/3 Sön 14/3
 
v.11   Mån 15/3 Tis 16/3 Ons 17/3 Tor 18/3 Fre 19/3 Lör 20/3 Sön 21/3
 
v.12   Mån 22/3
Prov
Eng 7: National Exam Reception
Mia Olsson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-26 08:47:41
 Tis 23/3 Ons 24/3
Prov
Ma5 - Delprov - AO8
Daniel Torinsson 
Registreringstidpunkt:
2020-09-30 16:06:13
 Tor 25/3 Fre 26/3 Lör 27/3 Sön 28/3
 
v.13   Mån 29/3
Prov
Eng 7: National Exam Writing
Mia Olsson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-26 08:47:55
 Tis 30/3
Prov
Samhällskunskap 1b privatekonomi
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2021-03-15 15:25:07
 Ons 31/3 April
Tor 1/4
 Fre 2/4 Lör 3/4 Sön 4/4
 
v.14   Mån 5/4 Tis 6/4
Presentation
APL-tal - Svenska 3 och Ledarskap och organisation
Alexandra Haldorsen och Günther Sand 
Registreringstidpunkt:
2021-04-01 21:59:43
Ändrad av deltagare
 Ons 7/4 Tor 8/4 Fre 9/4
Inlämning
Gymnasiearbete: Slutrapport
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2021-04-01 22:01:04
Inlagd av deltagare
 Lör 10/4 Sön 11/4
 
v.15   Mån 12/4 Tis 13/4 Ons 14/4
Inlämning
Design 2: Konceptskisser smartwatch
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2021-04-01 22:02:11
Inlagd av deltagare
 Tor 15/4 Fre 16/4
Presentation
Ledarskap och organisation: Seminarie APL-intervjuer
Günter Sand 
Registreringstidpunkt:
2021-04-01 22:27:47
Inlagd av deltagare
 Lör 17/4 Sön 18/4
 
v.16   Mån 19/4 Tis 20/4 Ons 21/4
Prov
Ma5 - SLUTPROV
Daniel Torinsson 
Registreringstidpunkt:
2020-09-30 16:06:49

Presentation
Psykologi 2a: Utvecklingspsykologi
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2021-01-04 13:24:42
 Tor 22/4 Fre 23/4
Inlämning
PM språkhistoria - Svenska 3
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2020-08-13 08:46:01
 Lör 24/4 Sön 25/4
 
v.17   Mån 26/4
Presentation
Eng 7: Speech
Mia Olsson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-26 08:48:17
 Tis 27/4
Prov
Fysik 2 Delprov AO2-3
Fredrik Hannerz 
Registreringstidpunkt:
2021-04-01 12:33:30
 Ons 28/4 Tor 29/4
Prov
Nationella prov del A- Svenska 3
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2020-08-13 08:46:37

Inlämning
Konstruktion 1: DFMA-frågor
Eje Flodström 
Registreringstidpunkt:
2021-04-20 15:02:18
Inlagd av deltagare
 Fre 30/4 Maj
Lör 1/5
 Sön 2/5
 
v.18   Mån 3/5
Inlämning
Gymnasiearbete: Självreflektion
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2021-04-22 14:32:53
Inlagd av deltagare
Ändrad av deltagare
 Tis 4/5
Inlämning
CAD 1: Slutprojekt - klicker
Eje Flodström 
Registreringstidpunkt:
2021-04-20 14:45:01
Inlagd av deltagare
 Ons 5/5 Tor 6/5
Prov
Samhällskunskap 1b
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2020-08-10 12:18:16
 Fre 7/5
Presentation
Gymnasiearbete: Opponering (2,4,6,8)
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2021-04-20 14:52:47
Inlagd av deltagare

Presentation
Gymnasiearbete: Presentation (1,3,5,7)
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2021-04-20 14:54:16
Inlagd av deltagare
 Lör 8/5 Sön 9/5
 
v.19   Mån 10/5
Prov
Religionskunskap Judendom, kristendom och islam
Markus Wiedel 
Registreringstidpunkt:
2021-05-04 13:29:45
Ändrad av deltagare
 Tis 11/5
Inlämning
Design 2: 3D-modellering
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2021-04-20 15:10:38
Inlagd av deltagare
 Ons 12/5 Tor 13/5 Fre 14/5 Lör 15/5 Sön 16/5
 
v.20   Mån 17/5 Tis 18/5 Ons 19/5
Prov
Konstruktion 1: Prov Konstruktionselement och produktberedning
Daniel Torinsson & Eje Flodström 
Registreringstidpunkt:
2021-04-14 15:08:15
 Tor 20/5
Presentation
Gymnasiearbete: Opponering (1,3,5,7)
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2021-04-20 14:55:54
Inlagd av deltagare

Presentation
Gymnasiearbete: Presentation (2,4,6,8)
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2021-04-20 14:56:33
Inlagd av deltagare
 Fre 21/5
Prov
Matematik 4 Nationellt prov
Jenny Arkevall 
Registreringstidpunkt:
2020-08-13 08:50:44
 Lör 22/5 Sön 23/5
 
v.21   Mån 24/5
Prov
Eng 7: Literature
Mia Olsson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-26 08:48:47
 Tis 25/5 Ons 26/5
Inlämning
Psykologi 2a: Uppsats klinisk psykologi
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2021-01-04 13:25:14

Inlämning
Matematik 5: Slutuppgift - problemlösning
Daniel Torinsson 
Registreringstidpunkt:
2021-04-20 15:06:08
Inlagd av deltagare
 Tor 27/5
Presentation
Nationella prov del B- Svenska 3
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2020-08-13 08:50:44
 Fre 28/5 Lör 29/5 Sön 30/5
 
v.22   Mån 31/5 Juni
Tis 1/6
Prov
Prov CAD1
Eje Flodström 
Registreringstidpunkt:
2021-04-29 13:09:04

Inlämning
Design 2: Slutinlämning
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2021-05-22 19:23:52
Inlagd av deltagare
 Ons 2/6
Prov
Fysik 2 Slutprov
Fredrik Hannerz 
Registreringstidpunkt:
2021-04-01 12:34:51
 Tor 3/6
Presentation
Svenska 3, Ledarskap och organisation: APL-tal
Günter Sand och Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2021-05-22 19:27:25
Inlagd av deltagare
 Fre 4/6 Lör 5/6 Sön 6/6
 
v.23   Mån 7/6 Tis 8/6 Ons 9/6 Tor 10/6 Fre 11/6 Lör 12/6 Sön 13/6
 
v.24   Mån 14/6 Tis 15/6 Ons 16/6 Tor 17/6 Fre 18/6 Lör 19/6 Sön 20/6
 
v.25   Mån 21/6 Tis 22/6 Ons 23/6 Tor 24/6 Fre 25/6 Lör 26/6 Sön 27/6
 
v.26   Mån 28/6 Tis 29/6 Ons 30/6 Juli
Tor 1/7
 Fre 2/7 Lör 3/7 Sön 4/7
 

<Tillbaka