Provschema för Eevee

v.33   Mån 10/8 Tis 11/8 Ons 12/8 Tor 13/8 Fre 14/8 Lör 15/8 Sön 16/8
 
v.34   Mån 17/8 Tis 18/8 Ons 19/8 Tor 20/8 Fre 21/8 Lör 22/8 Sön 23/8
 
v.35   Mån 24/8 Tis 25/8 Ons 26/8 Tor 27/8 Fre 28/8 Lör 29/8 Sön 30/8
 
v.36   Mån 31/8 September
Tis 1/9
 Ons 2/9 Tor 3/9 Fre 4/9
Inlämning
Retorikanalys
Alice Bröms 
Registreringstidpunkt:
2020-08-18 08:54:43
 Lör 5/9 Sön 6/9
 
v.37   Mån 7/9 Tis 8/9 Ons 9/9 Tor 10/9 Fre 11/9 Lör 12/9 Sön 13/9
 
v.38   Mån 14/9 Tis 15/9 Ons 16/9 Tor 17/9
Prov
Kunskapstest
Emina Atic 
Registreringstidpunkt:
2020-08-31 14:25:32
 Fre 18/9 Lör 19/9 Sön 20/9
 
v.39   Mån 21/9 Tis 22/9 Ons 23/9 Tor 24/9 Fre 25/9 Lör 26/9 Sön 27/9
 
v.40   Mån 28/9
Inlämning
Eng 7: Argumentative Essay
Mia Olsson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-25 16:43:18
 Tis 29/9 Ons 30/9 Oktober
Tor 1/10
 Fre 2/10
Prov
Matematik 3b Delprov 1
Jenny Arkevall 
Registreringstidpunkt:
2020-09-21 10:15:52
 Lör 3/10 Sön 4/10
 
v.41   Mån 5/10 Tis 6/10 Ons 7/10 Tor 8/10 Fre 9/10 Lör 10/10 Sön 11/10
 
v.42   Mån 12/10 Tis 13/10
Prov Inlämning
Svenska 3: Dramaanalys
Alice Bröms 
Registreringstidpunkt:
2020-09-24 11:16:14
 Ons 14/10 Tor 15/10 Fre 16/10 Lör 17/10 Sön 18/10
 
v.43   Mån 19/10 Tis 20/10 Ons 21/10 Tor 22/10 Fre 23/10
Prov
Prov
Emina Atic 
Registreringstidpunkt:
2020-08-31 14:27:19
 Lör 24/10 Sön 25/10
 
v.44   Mån 26/10 Tis 27/10 Ons 28/10 Tor 29/10 Fre 30/10 Lör 31/10 November
Sön 1/11
 
v.45   Mån 2/11
Presentation
Eng 7: Corporate Culture
Mia Olsson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-25 16:44:41
 Tis 3/11 Ons 4/11 Tor 5/11 Fre 6/11 Lör 7/11 Sön 8/11
 
v.46   Mån 9/11 Tis 10/11 Ons 11/11 Tor 12/11 Fre 13/11 Lör 14/11 Sön 15/11
 
v.47   Mån 16/11 Tis 17/11 Ons 18/11 Tor 19/11 Fre 20/11 Lör 21/11 Sön 22/11
 
v.48   Mån 23/11 Tis 24/11 Ons 25/11 Tor 26/11 Fre 27/11 Lör 28/11 Sön 29/11
 
v.49   Mån 30/11 December
Tis 1/12
Prov
Matematik 3b Delprov 2
Jenny Arkevall 
Registreringstidpunkt:
2020-08-13 09:03:53
 Ons 2/12 Tor 3/12 Fre 4/12 Lör 5/12 Sön 6/12
 
v.50   Mån 7/12 Tis 8/12 Ons 9/12 Tor 10/12 Fre 11/12 Lör 12/12 Sön 13/12
 
v.51   Mån 14/12
Prov Inlämning
Eng 7: Investigative Essay
Mia Olsson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-25 16:46:07
 Tis 15/12 Ons 16/12 Tor 17/12 Fre 18/12
Inlämning Presentation
Lagerutformning
Emina Atic 
Registreringstidpunkt:
2020-08-31 14:28:36
 Lör 19/12 Sön 20/12
 
v.52   Mån 21/12 Tis 22/12 Ons 23/12 Tor 24/12 Fre 25/12 Lör 26/12 Sön 27/12
 
v.1   Januari
Mån 4/1
 Tis 5/1 Ons 6/1 Tor 7/1 Fre 8/1 Lör 9/1 Sön 10/1
 
v.2   Mån 11/1 Tis 12/1 Ons 13/1 Tor 14/1 Fre 15/1 Lör 16/1 Sön 17/1
 
v.3   Mån 18/1 Tis 19/1 Ons 20/1 Tor 21/1
Prov
Ledarskap och organisation
Jakob Johansson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-14 14:43:37
 Fre 22/1 Lör 23/1 Sön 24/1
 
v.4   Mån 25/1 Tis 26/1 Ons 27/1 Tor 28/1 Fre 29/1 Lör 30/1 Sön 31/1
 
v.5   Februari
Mån 1/2
 Tis 2/2 Ons 3/2 Tor 4/2 Fre 5/2 Lör 6/2 Sön 7/2
 
v.6   Mån 8/2
Presentation
Eng 7: Literature
Mia Olsson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-25 16:47:03
 Tis 9/2 Ons 10/2 Tor 11/2 Fre 12/2
Prov
Matematik 3b Delprov 3
Jenny Arkevall 
Registreringstidpunkt:
2020-08-13 09:04:21
 Lör 13/2 Sön 14/2
 
v.7   Mån 15/2 Tis 16/2 Ons 17/2 Tor 18/2 Fre 19/2
Prov
Svenska 3: NP Skriftligt
Alice Bröms  
Registreringstidpunkt:
2021-02-12 13:15:31
 Lör 20/2 Sön 21/2
 
v.8   Mån 22/2 Tis 23/2 Ons 24/2
Prov
Religionskunskap Judendom, kristendom och islam
Markus Wiedel 
Registreringstidpunkt:
2021-01-19 15:33:22
 Tor 25/2 Fre 26/2 Lör 27/2 Sön 28/2
 
v.9   Mars
Mån 1/3
 Tis 2/3 Ons 3/3 Tor 4/3 Fre 5/3
Presentation
Svenska 3: Argumenterande tal
Alice Bröms  
Registreringstidpunkt:
2021-02-12 13:13:58
 Lör 6/3 Sön 7/3
 
v.10   Mån 8/3 Tis 9/3 Ons 10/3 Tor 11/3
Prov
Ledarskap och organisation
Jakob Johansson 
Registreringstidpunkt:
2021-02-15 14:58:07
 Fre 12/3 Lör 13/3 Sön 14/3
 
v.11   Mån 15/3
Presentation
Eng 7: Speech
Mia Olsson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-25 16:47:47
 Tis 16/3 Ons 17/3 Tor 18/3 Fre 19/3
Prov
Svenska 3: NP Skriftligt
Alice Bröms  
Registreringstidpunkt:
2021-02-12 13:16:00
 Lör 20/3 Sön 21/3
 
v.12   Mån 22/3
Prov
Eng 7: National Exam Reception
Mia Olsson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-25 16:48:38
 Tis 23/3
Inlämning
Inlämning av Gymnasiearbete
Kenneth Thorén 
Registreringstidpunkt:
2021-03-04 12:18:16
 Ons 24/3 Tor 25/3 Fre 26/3 Lör 27/3 Sön 28/3
 
v.13   Mån 29/3
Prov
Eng 7: National Exam Writing
Mia Olsson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-25 16:49:11
 Tis 30/3
Presentation
Svenska 3: NP Muntligt
Alice Bröms  
Registreringstidpunkt:
2021-02-12 13:16:37

Inlämning
Gymnasiearbete Slutlig inlämning
Kenneth Thorén 
Registreringstidpunkt:
2021-03-19 13:05:53
 Ons 31/3 April
Tor 1/4
 Fre 2/4 Lör 3/4 Sön 4/4
 
v.14   Mån 5/4 Tis 6/4 Ons 7/4 Tor 8/4 Fre 9/4 Lör 10/4 Sön 11/4
 
v.15   Mån 12/4 Tis 13/4
Prov
Ledarskap och organisation
Jakob Johansson 
Registreringstidpunkt:
2020-08-14 14:34:03
 Ons 14/4 Tor 15/4
Presentation
Muntlig presentation och opponering
Kenneth Thorén 
Registreringstidpunkt:
2021-03-04 12:20:55
 Fre 16/4 Lör 17/4 Sön 18/4
 
v.16   Mån 19/4 Tis 20/4 Ons 21/4 Tor 22/4 Fre 23/4 Lör 24/4 Sön 25/4
 
v.17   Mån 26/4 Tis 27/4 Ons 28/4 Tor 29/4 Fre 30/4 Maj
Lör 1/5
 Sön 2/5
 
v.18   Mån 3/5 Tis 4/5 Ons 5/5 Tor 6/5 Fre 7/5 Lör 8/5 Sön 9/5
 
v.19   Mån 10/5 Tis 11/5 Ons 12/5 Tor 13/5 Fre 14/5 Lör 15/5 Sön 16/5
 
v.20   Mån 17/5 Tis 18/5 Ons 19/5 Tor 20/5 Fre 21/5 Lör 22/5 Sön 23/5
 
v.21   Mån 24/5 Tis 25/5 Ons 26/5 Tor 27/5 Fre 28/5 Lör 29/5 Sön 30/5
 
v.22   Mån 31/5 Juni
Tis 1/6
 Ons 2/6 Tor 3/6 Fre 4/6 Lör 5/6 Sön 6/6
 
v.23   Mån 7/6 Tis 8/6 Ons 9/6 Tor 10/6 Fre 11/6 Lör 12/6 Sön 13/6
 
v.24   Mån 14/6 Tis 15/6 Ons 16/6 Tor 17/6 Fre 18/6 Lör 19/6 Sön 20/6
 
v.25   Mån 21/6 Tis 22/6 Ons 23/6 Tor 24/6 Fre 25/6 Lör 26/6 Sön 27/6
 
v.26   Mån 28/6 Tis 29/6 Ons 30/6 Juli
Tor 1/7
 Fre 2/7 Lör 3/7 Sön 4/7
 

<Tillbaka