Provschema för Carioca

v.32   Mån 8/8 Tis 9/8 Ons 10/8 Tor 11/8 Fre 12/8 Lör 13/8 Sön 14/8
 
v.33   Mån 15/8 Tis 16/8 Ons 17/8 Tor 18/8 Fre 19/8 Lör 20/8 Sön 21/8
 
v.34   Mån 22/8 Tis 23/8 Ons 24/8 Tor 25/8 Fre 26/8 Lör 27/8 Sön 28/8
 
v.35   Mån 29/8 Tis 30/8 Ons 31/8 September
Tor 1/9
 Fre 2/9 Lör 3/9 Sön 4/9
 
v.36   Mån 5/9 Tis 6/9
Prov
GIP (Ledarskap)
Günter Sand 
Registreringstidpunkt:
2022-08-17 06:23:38
 Ons 7/9 Tor 8/9 Fre 9/9 Lör 10/9 Sön 11/9
 
v.37   Mån 12/9 Tis 13/9 Ons 14/9 Tor 15/9 Fre 16/9 Lör 17/9 Sön 18/9
 
v.38   Mån 19/9 Tis 20/9 Ons 21/9 Tor 22/9
Inlämning
Dramaanalys
Susanne Larsson 
Registreringstidpunkt:
2022-09-08 09:01:20
 Fre 23/9 Lör 24/9 Sön 25/9
 
v.39   Mån 26/9 Tis 27/9 Ons 28/9 Tor 29/9 Fre 30/9
Inlämning
GYA val av projektinriktning
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2022-08-24 09:00:44
 Oktober
Lör 1/10
 Sön 2/10
 
v.40   Mån 3/10 Tis 4/10 Ons 5/10 Tor 6/10 Fre 7/10 Lör 8/10 Sön 9/10
 
v.41   Mån 10/10 Tis 11/10
Presentation
Argumenterande tal
Susanne Larsson 
Registreringstidpunkt:
2022-09-27 14:14:23
 Ons 12/10 Tor 13/10 Fre 14/10 Lör 15/10 Sön 16/10
 
v.42   Mån 17/10 Tis 18/10
Prov
Arbetsområde 1 - Trigonometri
Håkan Deleskog 
Registreringstidpunkt:
2022-09-20 15:22:14
 Ons 19/10
Prov
Historia 1a1
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2022-09-29 15:08:23
 Tor 20/10
Inlämning
GYA projektplan, metod, riskanalys
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2022-08-24 09:01:52
 Fre 21/10 Lör 22/10 Sön 23/10
 
v.43   Mån 24/10 Tis 25/10
Prov
Fy2 - Delprov AO1
Cong Vo 
Registreringstidpunkt:
2022-08-19 12:04:24
 Ons 26/10
Prov
Ma5 - Delprov AO1-AO3
Cong Vo 
Registreringstidpunkt:
2022-09-28 19:01:06

Presentation
Argumenterande tal - Svenska som andraspråk 3
Anton Norrhall Lindström 
Registreringstidpunkt:
2022-10-12 14:26:32
 Tor 27/10 Fre 28/10 Lör 29/10 Sön 30/10
 
v.44   Mån 31/10 November
Tis 1/11
 Ons 2/11 Tor 3/11 Fre 4/11 Lör 5/11 Sön 6/11
 
v.45   Mån 7/11 Tis 8/11 Ons 9/11 Tor 10/11 Fre 11/11
Prov
Historia 1a1 analys historiebruk
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2022-10-18 14:48:24
 Lör 12/11 Sön 13/11
 
v.46   Mån 14/11 Tis 15/11 Ons 16/11 Tor 17/11
Inlämning
Design 1, Individuellt designprojekt
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2022-09-07 11:21:12
 Fre 18/11 Lör 19/11 Sön 20/11
 
v.47   Mån 21/11 Tis 22/11
Prov
Historia 1a1 WW1 mm
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2022-08-12 12:07:43

Inlämning
GYA inlämning första rapportutkast
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2022-08-24 09:04:12
 Ons 23/11 Tor 24/11 Fre 25/11 Lör 26/11 Sön 27/11
 
v.48   Mån 28/11 Tis 29/11 Ons 30/11 December
Tor 1/12
 Fre 2/12 Lör 3/12 Sön 4/12
 
v.49   Mån 5/12
Prov
Industriella produktions metoder
Johan L 
Registreringstidpunkt:
2022-11-29 14:30:35
 Tis 6/12
Presentation
Muntligt NP
Susanne Larsson 
Registreringstidpunkt:
2022-10-31 17:46:23
 Ons 7/12 Tor 8/12
Inlämning
GYA inlämning rapport
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2022-08-24 09:05:10
 Fre 9/12

Historia 1a1 källkritik
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2022-08-12 12:08:09
 Lör 10/12 Sön 11/12
 
v.50   Mån 12/12 Tis 13/12
Prov
Arbetsområde 2 - Derivator och Integraler
Håkan Deleskog 
Registreringstidpunkt:
2022-11-07 12:46:36
 Ons 14/12 Tor 15/12 Fre 16/12 Lör 17/12 Sön 18/12
 
v.51   Mån 19/12 Tis 20/12
Prov
Fy2 - Delprov AO2
Cong Vo 
Registreringstidpunkt:
2022-08-19 12:09:33
 Ons 21/12 Tor 22/12 Fre 23/12 Lör 24/12 Sön 25/12
 
v.52   Mån 26/12 Tis 27/12 Ons 28/12 Tor 29/12 Fre 30/12 Lör 31/12 Januari
Sön 1/1
 
v.1   Mån 2/1 Tis 3/1 Ons 4/1 Tor 5/1 Fre 6/1 Lör 7/1 Sön 8/1
 
v.2   Mån 9/1 Tis 10/1 Ons 11/1
Prov
Skriftlig Analys - Störst av allt (Svenska som andraspråk 3)
Anton Norrhall Lindström 
Registreringstidpunkt:
2022-11-08 09:42:42
 Tor 12/1 Fre 13/1
Presentation
GYA opponering
Henrik Otto 
Registreringstidpunkt:
2022-08-24 09:05:59
 Lör 14/1 Sön 15/1
 
v.3   Mån 16/1 Tis 17/1 Ons 18/1 Tor 19/1 Fre 20/1 Lör 21/1 Sön 22/1
 
v.4   Mån 23/1 Tis 24/1 Ons 25/1 Tor 26/1 Fre 27/1 Lör 28/1 Sön 29/1
 
v.5   Mån 30/1 Tis 31/1 Februari
Ons 1/2
 Tor 2/2 Fre 3/2 Lör 4/2 Sön 5/2
 
v.6   Mån 6/2 Tis 7/2 Ons 8/2 Tor 9/2 Fre 10/2 Lör 11/2 Sön 12/2
 
v.7   Mån 13/2 Tis 14/2 Ons 15/2 Tor 16/2 Fre 17/2 Lör 18/2 Sön 19/2
 
v.8   Mån 20/2 Tis 21/2 Ons 22/2 Tor 23/2 Fre 24/2 Lör 25/2 Sön 26/2
 
v.9   Mån 27/2 Tis 28/2 Mars
Ons 1/3
 Tor 2/3 Fre 3/3 Lör 4/3 Sön 5/3
 
v.10   Mån 6/3 Tis 7/3 Ons 8/3 Tor 9/3 Fre 10/3 Lör 11/3 Sön 12/3
 
v.11   Mån 13/3 Tis 14/3 Ons 15/3 Tor 16/3 Fre 17/3 Lör 18/3 Sön 19/3
 
v.12   Mån 20/3 Tis 21/3 Ons 22/3 Tor 23/3 Fre 24/3 Lör 25/3 Sön 26/3
 
v.13   Mån 27/3 Tis 28/3 Ons 29/3 Tor 30/3 Fre 31/3 April
Lör 1/4
 Sön 2/4
 
v.14   Mån 3/4 Tis 4/4 Ons 5/4 Tor 6/4 Fre 7/4 Lör 8/4 Sön 9/4
 
v.15   Mån 10/4 Tis 11/4 Ons 12/4 Tor 13/4 Fre 14/4 Lör 15/4 Sön 16/4
 
v.16   Mån 17/4 Tis 18/4 Ons 19/4
Prov
Ma5 - Delprov AO4-AO6
Cong Vo 
Registreringstidpunkt:
2022-09-28 19:06:02
 Tor 20/4 Fre 21/4
Prov
Prov indusreligionerna
Magnus Skredsvik 
Registreringstidpunkt:
2023-03-31 08:08:35
 Lör 22/4 Sön 23/4
 
v.17   Mån 24/4 Tis 25/4 Ons 26/4 Tor 27/4 Fre 28/4 Lör 29/4 Sön 30/4
 
v.18   Maj
Mån 1/5
 Tis 2/5 Ons 3/5
Prov
NP - Svenska som andraspråk 3 (Skriftligt - PM)
Anton Norrhall Lindström 
Registreringstidpunkt:
2022-09-16 13:30:40

Prov
Arbetsområde 3 - Komplexa tal
Håkan Deleskog 
Registreringstidpunkt:
2022-11-07 12:32:48
 Tor 4/5 Fre 5/5 Lör 6/5 Sön 7/5
 
v.19   Mån 8/5 Tis 9/5
Prov
Fy2 - Delprov AO3
Cong Vo 
Registreringstidpunkt:
2022-08-19 12:14:36
 Ons 10/5
Prov Presentation
NP - Svenska som andraspråk 3 (Muntligt - Argumenterande Tal)
Anton Norrhall Lindström 
Registreringstidpunkt:
2022-09-16 13:33:53
 Tor 11/5 Fre 12/5
Prov Inlämning
Prov(ish) konstruktionsteknik
Johan Löfgren 
Registreringstidpunkt:
2023-05-12 08:56:03
 Lör 13/5 Sön 14/5
 
v.20   Mån 15/5 Tis 16/5
Prov
Prov Abrahamitiska religionerna
Magnus Skredsvik 
Registreringstidpunkt:
2023-03-31 08:09:28
 Ons 17/5 Tor 18/5 Fre 19/5 Lör 20/5 Sön 21/5
 
v.21   Mån 22/5
Prov
NP, matematik 4
Håkan Deleskog 
Registreringstidpunkt:
2022-11-07 12:38:04
 Tis 23/5 Ons 24/5
Prov
Ma5 - SLUTPROV
Cong Vo 
Registreringstidpunkt:
2022-09-28 19:08:22
 Tor 25/5 Fre 26/5 Lör 27/5 Sön 28/5
 
v.22   Mån 29/5 Tis 30/5
Prov
Fy2 - SLUTPROV - Teori
Cong Vo 
Registreringstidpunkt:
2022-08-19 12:15:49
 Ons 31/5
Prov
Fy2 - SLUTPROV - Lab.prov
Cong Vo 
Registreringstidpunkt:
2022-08-19 12:17:19
 Juni
Tor 1/6
 Fre 2/6 Lör 3/6 Sön 4/6
 
v.23   Mån 5/6 Tis 6/6 Ons 7/6 Tor 8/6 Fre 9/6 Lör 10/6 Sön 11/6
 
v.24   Mån 12/6 Tis 13/6 Ons 14/6 Tor 15/6 Fre 16/6 Lör 17/6 Sön 18/6
 
v.25   Mån 19/6 Tis 20/6 Ons 21/6 Tor 22/6 Fre 23/6 Lör 24/6 Sön 25/6
 
v.26   Mån 26/6 Tis 27/6 Ons 28/6 Tor 29/6 Fre 30/6 Juli
Lör 1/7
 Sön 2/7
 

<Tillbaka