Provschema för Discovery

v.32   Mån 5/8 Tis 6/8 Ons 7/8 Tor 8/8 Fre 9/8 Lör 10/8 Sön 11/8
 
v.33   Mån 12/8 Tis 13/8 Ons 14/8 Tor 15/8 Fre 16/8 Lör 17/8 Sön 18/8
 
v.34   Mån 19/8 Tis 20/8 Ons 21/8 Tor 22/8
Inlämning
Svenska 3: Retorikanalys
Joey Kamhieh 
Registreringstidpunkt:
2019-08-13 23:59:31
 Fre 23/8 Lör 24/8 Sön 25/8
 
v.35   Mån 26/8 Tis 27/8 Ons 28/8 Tor 29/8 Fre 30/8 Lör 31/8 September
Sön 1/9
 
v.36   Mån 2/9 Tis 3/9 Ons 4/9 Tor 5/9 Fre 6/9 Lör 7/9 Sön 8/9
 
v.37   Mån 9/9
Inlämning
Religion: Slutlig inlämning Världsreligionerna
Alice Bröms 
Registreringstidpunkt:
2019-08-09 08:24:02
 Tis 10/9 Ons 11/9 Tor 12/9 Fre 13/9 Lör 14/9 Sön 15/9
 
v.38   Mån 16/9 Tis 17/9 Ons 18/9 Tor 19/9 Fre 20/9 Lör 21/9 Sön 22/9
 
v.39   Mån 23/9 Tis 24/9 Ons 25/9 Tor 26/9
Presentation
Religion: Seminarium Nya religiösa rörelser
Alice Bröms 
Registreringstidpunkt:
2019-08-09 08:26:37
 Fre 27/9 Lör 28/9 Sön 29/9
 
v.40   Mån 30/9 Oktober
Tis 1/10
 Ons 2/10 Tor 3/10 Fre 4/10 Lör 5/10 Sön 6/10
 
v.41   Mån 7/10 Tis 8/10 Ons 9/10 Tor 10/10 Fre 11/10 Lör 12/10 Sön 13/10
 
v.42   Mån 14/10 Tis 15/10 Ons 16/10 Tor 17/10
Prov
Sh1b, kapitel 6, 7 och 10
Kenneth Thorén 
Registreringstidpunkt:
2019-09-23 13:34:47
 Fre 18/10 Lör 19/10 Sön 20/10
 
v.43   Mån 21/10
Presentation
Corporate Culture-English 7
Joey Kamhieh, Mia Olsson, Henrik Alenäs 
Registreringstidpunkt:
2019-09-25 16:43:26
 Tis 22/10 Ons 23/10 Tor 24/10 Fre 25/10 Lör 26/10 Sön 27/10
 
v.44   Mån 28/10
Prov
Ma4 Delprov Arbetsområde 1
Daniel Torinsson 
Registreringstidpunkt:
2019-08-09 16:14:51
 Tis 29/10 Ons 30/10 Tor 31/10 November
Fre 1/11
Inlämning
Svenska 3: Litteraturexamination
Joey Kamhieh 
Registreringstidpunkt:
2019-08-14 00:02:19
 Lör 2/11 Sön 3/11
 
v.45   Mån 4/11 Tis 5/11 Ons 6/11 Tor 7/11 Fre 8/11
Prov
Fy2 Delprov 1
Magnus Andersson 
Registreringstidpunkt:
2019-08-07 17:52:05

Prov
Slutprov
Victor Hanson, Ida Wackerberg 
Registreringstidpunkt:
2019-09-18 18:33:45
 Lör 9/11 Sön 10/11
 
v.46   Mån 11/11 Tis 12/11
Inlämning
Religion: Slutlig inlämning Etik, moral och vetenskap
Alice Bröms 
Registreringstidpunkt:
2019-08-09 08:25:29
 Ons 13/11
Prov
Ma5 prov arbetsområde 1-6
Daniel Torinsson 
Registreringstidpunkt:
2019-10-04 08:48:03
 Tor 14/11 Fre 15/11 Lör 16/11 Sön 17/11
 
v.47   Mån 18/11 Tis 19/11 Ons 20/11 Tor 21/11 Fre 22/11 Lör 23/11 Sön 24/11
 
v.48   Mån 25/11 Tis 26/11 Ons 27/11 Tor 28/11 Fre 29/11 Lör 30/11 December
Sön 1/12
 
v.49   Mån 2/12
Prov
Investigative Essay-English 7
Joey Kamhieh, Mia Olsson, Henrik Alenäs 
Registreringstidpunkt:
2019-09-25 16:44:25
 Tis 3/12 Ons 4/12 Tor 5/12 Fre 6/12 Lör 7/12 Sön 8/12
 
v.50   Mån 9/12 Tis 10/12
Prov
Teoriprov
Johan Löwendahl 
Registreringstidpunkt:
2019-11-21 11:50:19
 Ons 11/12 Tor 12/12 Fre 13/12
Prov
Samhällskunskap, kapitel 9, 11 och 14
Kenneth Thorén 
Registreringstidpunkt:
2019-11-21 14:48:31
Inlagd av deltagare
 Lör 14/12 Sön 15/12
 
v.51   Mån 16/12 Tis 17/12
Prov
Prov Programmerbara styrsystem
Johan Löwendahl 
Registreringstidpunkt:
2019-09-02 15:14:43
 Ons 18/12 Tor 19/12
Prov
Fy2 Delprov 2
Magnus Andersson 
Registreringstidpunkt:
2019-08-07 17:48:24
 Fre 20/12 Lör 21/12 Sön 22/12
 
v.1   Mån 30/12 Tis 31/12 Januari
Ons 1/1
 Tor 2/1 Fre 3/1 Lör 4/1 Sön 5/1
 
v.2   Mån 6/1 Tis 7/1 Ons 8/1 Tor 9/1 Fre 10/1 Lör 11/1 Sön 12/1
 
v.3   Mån 13/1 Tis 14/1 Ons 15/1
Prov
Ma5 prov arbetsområde 8 (Differentialekvationer)
Daniel Torinsson 
Registreringstidpunkt:
2019-10-04 08:49:14
 Tor 16/1 Fre 17/1
Prov
Delprov1 - Ind. infoteknik
Pelle (PEJ) 
Registreringstidpunkt:
2019-11-28 12:49:52
 Lör 18/1 Sön 19/1
 
v.4   Mån 20/1 Tis 21/1 Ons 22/1 Tor 23/1
Prov
Prov 1, Ledarskap o organisation
Katia Petkova 
Registreringstidpunkt:
2020-01-10 13:29:31
 Fre 24/1
Inlämning
Svenska 3: PM version 1
Joey Kamhieh 
Registreringstidpunkt:
2019-08-14 00:03:46

Prov
Prov 2, Ledarskap o organisation
Katia Petkova 
Registreringstidpunkt:
2020-01-10 14:04:56
 Lör 25/1 Sön 26/1
 
v.5   Mån 27/1 Tis 28/1
Prov
Elkraftteknik
Daniel Grolander 
Registreringstidpunkt:
2019-08-07 16:37:01
 Ons 29/1
Prov
Ma4: Delprov A2 Derivator och integraler
Daniel Torinsson 
Registreringstidpunkt:
2020-01-07 15:03:54
 Tor 30/1
Inlämning
Svenska 3: PM
Joey Kamhieh 
Registreringstidpunkt:
2019-08-14 00:04:42
 Fre 31/1 Februari
Lör 1/2
 Sön 2/2
 
v.6   Mån 3/2
Presentation
Literature-English 7-Seminar
Joey Kamhieh, Mia Olsson, Henrik Alenäs 
Registreringstidpunkt:
2019-09-25 16:45:23
 Tis 4/2 Ons 5/2
Prov
Ma5: Slutprov
Daniel Torinsson 
Registreringstidpunkt:
2020-01-22 09:37:19
 Tor 6/2
Inlämning
Delrapport Gymnasiearbete
Johan Löwendahl 
Registreringstidpunkt:
2020-01-04 17:06:26
Inlagd av deltagare
 Fre 7/2
Prov
Samhällskunskap, kapitel 15 och 16
Kenneth Thorén 
Registreringstidpunkt:
2019-11-06 13:54:23
 Lör 8/2 Sön 9/2
 
v.7   Mån 10/2 Tis 11/2 Ons 12/2 Tor 13/2 Fre 14/2 Lör 15/2 Sön 16/2
 
v.8   Mån 17/2 Tis 18/2 Ons 19/2 Tor 20/2 Fre 21/2 Lör 22/2 Sön 23/2
 
v.9   Mån 24/2
Prov
Prov 2, Ledarskap o organisation
Katia Petkova 
Registreringstidpunkt:
2020-01-10 14:07:32
 Tis 25/2 Ons 26/2 Tor 27/2 Fre 28/2 Lör 29/2 Mars
Sön 1/3
 
v.10   Mån 2/3 Tis 3/3
Presentation
Svenska 3: Retorikanalys #2
Joey Kamhieh 
Registreringstidpunkt:
2020-02-20 13:28:04
 Ons 4/3 Tor 5/3 Fre 6/3 Lör 7/3 Sön 8/3
 
v.11   Mån 9/3
Presentation
Speech-English 7
Joey Kamhieh, Mia Olsson, Henrik Alenäs 
Registreringstidpunkt:
2019-09-25 16:46:05
 Tis 10/3
Prov
Fy2 Slutprov
Magnus Andersson 
Registreringstidpunkt:
2019-08-07 17:49:17
 Ons 11/3 Tor 12/3 Fre 13/3 Lör 14/3 Sön 15/3
 
v.12   Mån 16/3
Prov
National Test-English 7-Reception
Joey Kamhieh, Mia Olsson, Henrik Alenäs 
Registreringstidpunkt:
2019-09-25 16:46:37
 Tis 17/3 Ons 18/3
Prov
Prov 3, Ledarskap o organisation
Katia Petkova 
Registreringstidpunkt:
2020-01-10 14:36:37
 Tor 19/3 Fre 20/3
Prov
Svenska 3: Nationellt Prov Del A
Joey Kamhieh 
Registreringstidpunkt:
2019-08-14 00:13:27
 Lör 21/3 Sön 22/3
 
v.13   Mån 23/3
Prov
National Test-English 7-Writing
Joey Kamhieh, Mia Olsson, Henrik Alenäs 
Registreringstidpunkt:
2019-09-25 16:46:59
 Tis 24/3 Ons 25/3 Tor 26/3
Prov
Svenska 3: Nationellt Prov Del B
Joey Kamhieh 
Registreringstidpunkt:
2020-02-20 13:27:29

Inlämning
Inlämning slutrapport Gymnasiearbete
Johan Löwendahl 
Registreringstidpunkt:
2019-09-02 15:16:17
 Fre 27/3 Lör 28/3 Sön 29/3
 
v.14   Mån 30/3
Inlämning
Ma5: Inlämning film på egen uppgift
Daniel Torinsson 
Registreringstidpunkt:
2020-03-17 13:03:46
 Tis 31/3 April
Ons 1/4
 Tor 2/4 Fre 3/4 Lör 4/4 Sön 5/4
 
v.15   Mån 6/4 Tis 7/4 Ons 8/4 Tor 9/4 Fre 10/4 Lör 11/4 Sön 12/4
 
v.16   Mån 13/4 Tis 14/4 Ons 15/4 Tor 16/4 Fre 17/4 Lör 18/4 Sön 19/4
 
v.17   Mån 20/4 Tis 21/4 Ons 22/4 Tor 23/4
Prov
Delprov Komplexa tal Ma4
Daniel Torinsson 
Registreringstidpunkt:
2020-04-20 09:03:21
 Fre 24/4 Lör 25/4 Sön 26/4
 
v.18   Mån 27/4 Tis 28/4 Ons 29/4
Prov Inlämning
PM: Plats på scen
Joey 
Registreringstidpunkt:
2020-04-20 15:15:08
 Tor 30/4 Maj
Fre 1/5
 Lör 2/5 Sön 3/5
 
v.19   Mån 4/5 Tis 5/5 Ons 6/5 Tor 7/5 Fre 8/5 Lör 9/5 Sön 10/5
 
v.20   Mån 11/5 Tis 12/5 Ons 13/5 Tor 14/5 Fre 15/5 Lör 16/5 Sön 17/5
 
v.21   Mån 18/5 Tis 19/5 Ons 20/5
Prov
Nationellt prov Ma4
Daniel Torinsson 
Registreringstidpunkt:
2020-03-17 12:57:55
 Tor 21/5 Fre 22/5 Lör 23/5 Sön 24/5
 
v.22   Mån 25/5 Tis 26/5 Ons 27/5
Presentation
Svenska 3: APL-tal
Joey Kamhieh 
Registreringstidpunkt:
2020-02-20 13:25:49
 Tor 28/5
Prov
Ind. infoteknik - slutprov - ej obligatoriskt
Pelle (PEJ) 
Registreringstidpunkt:
2020-05-24 15:22:43
 Fre 29/5 Lör 30/5 Sön 31/5
 
v.23   Juni
Mån 1/6
Presentation
Svenska 3: Seminarium - Språkhistoria
Joey Kamhieh 
Registreringstidpunkt:
2020-02-20 13:28:51
 Tis 2/6 Ons 3/6 Tor 4/6 Fre 5/6 Lör 6/6 Sön 7/6
 
v.24   Mån 8/6 Tis 9/6 Ons 10/6 Tor 11/6 Fre 12/6 Lör 13/6 Sön 14/6
 
v.25   Mån 15/6 Tis 16/6 Ons 17/6 Tor 18/6 Fre 19/6 Lör 20/6 Sön 21/6
 
v.26   Mån 22/6 Tis 23/6 Ons 24/6 Tor 25/6 Fre 26/6 Lör 27/6 Sön 28/6
 

<Tillbaka