Provschema för Sp

v.32   Mån 5/8 Tis 6/8 Ons 7/8 Tor 8/8 Fre 9/8 Lör 10/8 Sön 11/8
 
v.33   Mån 12/8 Tis 13/8 Ons 14/8 Tor 15/8 Fre 16/8 Lör 17/8 Sön 18/8
 
v.34   Mån 19/8 Tis 20/8 Ons 21/8 Tor 22/8 Fre 23/8 Lör 24/8 Sön 25/8
 
v.35   Mån 26/8 Tis 27/8 Ons 28/8 Tor 29/8 Fre 30/8 Lör 31/8 September
Sön 1/9
 
v.36   Mån 2/9 Tis 3/9 Ons 4/9 Tor 5/9 Fre 6/9 Lör 7/9 Sön 8/9
 
v.37   Mån 9/9 Tis 10/9 Ons 11/9 Tor 12/9 Fre 13/9
Prov
Samhällskunskap demokrati mm
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2019-08-07 14:59:35
 Lör 14/9 Sön 15/9
 
v.38   Mån 16/9 Tis 17/9 Ons 18/9 Tor 19/9 Fre 20/9 Lör 21/9 Sön 22/9
 
v.39   Mån 23/9 Tis 24/9 Ons 25/9
Prov
Samhällskunskap lag och rätt
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2019-09-12 10:52:31
 Tor 26/9 Fre 27/9 Lör 28/9 Sön 29/9
 
v.40   Mån 30/9 Oktober
Tis 1/10
Prov
Matematikprov
Monica Åkerman 
Registreringstidpunkt:
2019-09-02 09:51:06
 Ons 2/10 Tor 3/10 Fre 4/10
Prov
Samhällskunskap
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2019-09-23 08:56:27
 Lör 5/10 Sön 6/10
 
v.41   Mån 7/10 Tis 8/10 Ons 9/10 Tor 10/10 Fre 11/10
Prov
Teknik - Logik
Lena Hammersberg 
Registreringstidpunkt:
2019-10-01 05:21:42
 Lör 12/10 Sön 13/10
 
v.42   Mån 14/10 Tis 15/10 Ons 16/10 Tor 17/10 Fre 18/10 Lör 19/10 Sön 20/10
 
v.43   Mån 21/10
Prov
Matematikprov
Monica Åkerman 
Registreringstidpunkt:
2019-10-07 07:50:00
 Tis 22/10 Ons 23/10
Prov
Samhällskunskap ekonomi
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2019-09-12 10:52:53
 Tor 24/10 Fre 25/10 Lör 26/10 Sön 27/10
 
v.44   Mån 28/10 Tis 29/10 Ons 30/10 Tor 31/10 November
Fre 1/11
 Lör 2/11 Sön 3/11
 
v.45   Mån 4/11 Tis 5/11 Ons 6/11 Tor 7/11 Fre 8/11 Lör 9/11 Sön 10/11
 
v.46   Mån 11/11
Prov
Samhällskunskap nationella minoriteter
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2019-09-12 10:53:09
 Tis 12/11 Ons 13/11 Tor 14/11 Fre 15/11 Lör 16/11 Sön 17/11
 
v.47   Mån 18/11 Tis 19/11 Ons 20/11
Prov
Atomfysik s. 188-195
Fredrik Hannerz 
Registreringstidpunkt:
2019-11-05 13:35:25
 Tor 21/11 Fre 22/11 Lör 23/11 Sön 24/11
 
v.48   Mån 25/11 Tis 26/11
Prov
Samhällskunskap källkritik och metod
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2019-09-12 10:53:21
 Ons 27/11
Prov
Kärnfysik s. 196-206
Fredrik Hannerz 
Registreringstidpunkt:
2019-11-05 13:38:30
 Tor 28/11 Fre 29/11 Lör 30/11 December
Sön 1/12
 
v.49   Mån 2/12 Tis 3/12 Ons 4/12 Tor 5/12
Prov
Matematikprov
Monica Åkerman 
Registreringstidpunkt:
2019-11-06 14:58:48
 Fre 6/12 Lör 7/12 Sön 8/12
 
v.50   Mån 9/12 Tis 10/12 Ons 11/12 Tor 12/12
Prov
Läxförhör Kemi: Kap. 1, sid. 10-27
Fredrik Hannerz 
Registreringstidpunkt:
2019-12-03 14:01:32
 Fre 13/12 Lör 14/12 Sön 15/12
 
v.51   Mån 16/12 Tis 17/12 Ons 18/12 Tor 19/12 Fre 20/12 Lör 21/12 Sön 22/12
 
v.1   Mån 30/12 Tis 31/12 Januari
Ons 1/1
 Tor 2/1 Fre 3/1 Lör 4/1 Sön 5/1
 
v.2   Mån 6/1 Tis 7/1 Ons 8/1 Tor 9/1 Fre 10/1 Lör 11/1 Sön 12/1
 
v.3   Mån 13/1 Tis 14/1 Ons 15/1 Tor 16/1 Fre 17/1 Lör 18/1 Sön 19/1
 
v.4   Mån 20/1 Tis 21/1 Ons 22/1 Tor 23/1
Prov
Kemi kap. 2, s. 44-70
Fredrik Hannerz 
Registreringstidpunkt:
2020-01-13 14:51:57
 Fre 24/1 Lör 25/1 Sön 26/1
 
v.5   Mån 27/1 Tis 28/1 Ons 29/1 Tor 30/1 Fre 31/1 Februari
Lör 1/2
 Sön 2/2
 
v.6   Mån 3/2 Tis 4/2 Ons 5/2
Prov
Omprov Kemi Kap 2
Fredrik Hannerz 
Registreringstidpunkt:
2020-01-24 13:08:36
 Tor 6/2
Prov
Matematikprov
Monica Åkerman 
Registreringstidpunkt:
2020-01-27 10:19:19
 Fre 7/2 Lör 8/2 Sön 9/2
 
v.7   Mån 10/2 Tis 11/2 Ons 12/2 Tor 13/2 Fre 14/2 Lör 15/2 Sön 16/2
 
v.8   Mån 17/2 Tis 18/2 Ons 19/2
Prov
NO prov
Christoffer Hjalmarsson 
Registreringstidpunkt:
2020-02-06 07:59:09
 Tor 20/2 Fre 21/2 Lör 22/2 Sön 23/2
 
v.9   Mån 24/2 Tis 25/2 Ons 26/2 Tor 27/2 Fre 28/2 Lör 29/2 Mars
Sön 1/3
 
v.10   Mån 2/3 Tis 3/3 Ons 4/3 Tor 5/3 Fre 6/3 Lör 7/3 Sön 8/3
 
v.11   Mån 9/3 Tis 10/3 Ons 11/3 Tor 12/3 Fre 13/3 Lör 14/3 Sön 15/3
 
v.12   Mån 16/3 Tis 17/3 Ons 18/3 Tor 19/3 Fre 20/3 Lör 21/3 Sön 22/3
 
v.13   Mån 23/3 Tis 24/3 Ons 25/3
Prov
Historia
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2020-03-24 19:27:46
 Tor 26/3 Fre 27/3 Lör 28/3 Sön 29/3
 
v.14   Mån 30/3 Tis 31/3 April
Ons 1/4
 Tor 2/4 Fre 3/4
Inlämning
Historia anays
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2020-03-24 20:42:11
 Lör 4/4 Sön 5/4
 
v.15   Mån 6/4 Tis 7/4 Ons 8/4 Tor 9/4 Fre 10/4 Lör 11/4 Sön 12/4
 
v.16   Mån 13/4 Tis 14/4 Ons 15/4 Tor 16/4 Fre 17/4 Lör 18/4 Sön 19/4
 
v.17   Mån 20/4 Tis 21/4 Ons 22/4
Prov
Historia
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2020-03-24 20:38:30
 Tor 23/4 Fre 24/4 Lör 25/4 Sön 26/4
 
v.18   Mån 27/4 Tis 28/4 Ons 29/4

Historia källkritik
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2020-03-24 20:40:39
 Tor 30/4 Maj
Fre 1/5
 Lör 2/5 Sön 3/5
 
v.19   Mån 4/5 Tis 5/5 Ons 6/5 Tor 7/5 Fre 8/5 Lör 9/5 Sön 10/5
 
v.20   Mån 11/5 Tis 12/5

Historia historiebruk
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2020-03-24 20:39:59
 Ons 13/5
Prov
Matematik Nationellt Prov Del B+C
Monica Åkerman 
Registreringstidpunkt:
2019-09-20 09:23:37
 Tor 14/5 Fre 15/5
Prov
Matematik Del D
Monica Åkerman 
Registreringstidpunkt:
2019-09-20 09:24:31
 Lör 16/5 Sön 17/5
 
v.21   Mån 18/5
Prov
Historia mellankrigstiden
Johan Friman 
Registreringstidpunkt:
2020-03-24 20:40:16
 Tis 19/5 Ons 20/5 Tor 21/5 Fre 22/5 Lör 23/5 Sön 24/5
 
v.22   Mån 25/5 Tis 26/5 Ons 27/5 Tor 28/5 Fre 29/5 Lör 30/5 Sön 31/5
 
v.23   Juni
Mån 1/6
 Tis 2/6 Ons 3/6 Tor 4/6 Fre 5/6 Lör 6/6 Sön 7/6
 
v.24   Mån 8/6 Tis 9/6 Ons 10/6 Tor 11/6 Fre 12/6 Lör 13/6 Sön 14/6
 
v.25   Mån 15/6 Tis 16/6 Ons 17/6 Tor 18/6 Fre 19/6 Lör 20/6 Sön 21/6
 
v.26   Mån 22/6 Tis 23/6 Ons 24/6 Tor 25/6 Fre 26/6 Lör 27/6 Sön 28/6
 

<Tillbaka