Provschema för T2c

v.33   Mån 14/8 Tis 15/8 Ons 16/8 Tor 17/8 Fre 18/8 Lör 19/8 Sön 20/8
 
v.34   Mån 21/8 Tis 22/8 Ons 23/8 Tor 24/8 Fre 25/8 Lör 26/8 Sön 27/8
 
v.35   Mån 28/8 Tis 29/8 Ons 30/8 Tor 31/8 September
Fre 1/9
 Lör 2/9 Sön 3/9
 
v.36   Mån 4/9 Tis 5/9
Prov
Fy1 - Delprov AO1
Jennie Helge 
Registreringstidpunkt:
2023-08-11 19:11:42
 Ons 6/9 Tor 7/9 Fre 8/9
Prov
Kemi Delprov 1
Linda Stollenwerk 
Registreringstidpunkt:
2023-08-24 14:56:12
 Lör 9/9 Sön 10/9
 
v.37   Mån 11/9 Tis 12/9 Ons 13/9
Prov
Delprov 1, kap 1
Christoffer Andersson 
Registreringstidpunkt:
2023-08-15 07:48:23
 Tor 14/9 Fre 15/9
Prov
Svenska 2 Prov Grammatik
Henrik Alenäs 
Registreringstidpunkt:
2023-08-14 09:15:37
 Lör 16/9 Sön 17/9
 
v.38   Mån 18/9 Tis 19/9 Ons 20/9 Tor 21/9 Fre 22/9 Lör 23/9 Sön 24/9
 
v.39   Mån 25/9 Tis 26/9 Ons 27/9 Tor 28/9 Fre 29/9 Lör 30/9 Oktober
Sön 1/10
 
v.40   Mån 2/10 Tis 3/10 Ons 4/10 Tor 5/10 Fre 6/10 Lör 7/10 Sön 8/10
 
v.41   Mån 9/10 Tis 10/10 Ons 11/10 Tor 12/10 Fre 13/10 Lör 14/10 Sön 15/10
 
v.42   Mån 16/10 Tis 17/10 Ons 18/10
Prov
Prueba Unidad 1a,b y c
Marcela 
Registreringstidpunkt:
2023-09-27 16:34:44
 Tor 19/10
Prov
Produktionskunskap
Jakob Johansson 
Registreringstidpunkt:
2023-09-22 08:37:15
 Fre 20/10 Lör 21/10 Sön 22/10
 
v.43   Mån 23/10 Tis 24/10 Ons 25/10 Tor 26/10 Fre 27/10 Lör 28/10 Sön 29/10
 
v.44   Mån 30/10 Tis 31/10 November
Ons 1/11
 Tor 2/11
Prov
Svenska 2 Utredande text litteratur
Henrik Alenäs 
Registreringstidpunkt:
2023-08-14 09:15:51
 Fre 3/11 Lör 4/11 Sön 5/11
 
v.45   Mån 6/11
Prov
Prov Mekatronik PLC Line
Johan Löwendahl 
Registreringstidpunkt:
2023-08-16 12:51:40
 Tis 7/11 Ons 8/11 Tor 9/11
Prov
Delprov 2, Ao2
Christoffer Andersson 
Registreringstidpunkt:
2023-10-26 15:20:19
 Fre 10/11
Prov
GIP
Jakob Johansson 
Registreringstidpunkt:
2023-09-22 08:47:39
 Lör 11/11 Sön 12/11
 
v.46   Mån 13/11 Tis 14/11
Prov
Kemiprov del 2, Bindningar och stökiometri
Linda Stollenwerk 
Registreringstidpunkt:
2023-09-26 08:04:16
 Ons 15/11 Tor 16/11 Fre 17/11
Prov
Fy1 - HalvKurs AO1 & AO2
Jennie Helge 
Registreringstidpunkt:
2023-08-11 19:12:17
 Lör 18/11 Sön 19/11
 
v.47   Mån 20/11 Tis 21/11 Ons 22/11 Tor 23/11 Fre 24/11 Lör 25/11 Sön 26/11
 
v.48   Mån 27/11 Tis 28/11 Ons 29/11 Tor 30/11 December
Fre 1/12
 Lör 2/12 Sön 3/12
 
v.49   Mån 4/12 Tis 5/12 Ons 6/12 Tor 7/12 Fre 8/12 Lör 9/12 Sön 10/12
 
v.50   Mån 11/12 Tis 12/12 Ons 13/12 Tor 14/12 Fre 15/12 Lör 16/12 Sön 17/12
 
v.51   Mån 18/12 Tis 19/12 Ons 20/12 Tor 21/12 Fre 22/12
Prov Inlämning
Engelska APL
Liselotte Johansson 
Registreringstidpunkt:
2023-11-15 09:35:19
 Lör 23/12 Sön 24/12
 
v.1   Januari
Mån 1/1
 Tis 2/1 Ons 3/1 Tor 4/1 Fre 5/1 Lör 6/1 Sön 7/1
 
v.2   Mån 8/1 Tis 9/1

GEST Theatre, 12:45-13:40
Liselotte Johansson 
Registreringstidpunkt:
2024-01-09 13:57:53
 Ons 10/1 Tor 11/1 Fre 12/1 Lör 13/1 Sön 14/1
 
v.3   Mån 15/1
Prov
Engelska, book analysis
Liselotte Johansson 
Registreringstidpunkt:
2023-11-15 09:40:58
 Tis 16/1 Ons 17/1 Tor 18/1 Fre 19/1 Lör 20/1 Sön 21/1
 
v.4   Mån 22/1 Tis 23/1 Ons 24/1 Tor 25/1
Prov
Svenska 2 Utredande text minoritetsspråk
Henrik Alenäs 
Registreringstidpunkt:
2024-01-15 08:43:22

Inlämning
Fy1 - Dugga.LAB
Jennie Helge 
Registreringstidpunkt:
2024-01-18 09:24:12
 Fre 26/1 Lör 27/1 Sön 28/1
 
v.5   Mån 29/1 Tis 30/1 Ons 31/1
Prov
Prueba Unidad 2
Marcela 
Registreringstidpunkt:
2024-01-10 16:08:48
 Februari
Tor 1/2
 Fre 2/2 Lör 3/2 Sön 4/2
 
v.6   Mån 5/2 Tis 6/2
Inlämning
Fy1 - Dugga.TEORI
Jennie Helge 
Registreringstidpunkt:
2024-01-18 09:30:49
 Ons 7/2 Tor 8/2 Fre 9/2
Prov
Delprov 3
Christoffer Andersson 
Registreringstidpunkt:
2024-01-08 08:42:28
 Lör 10/2 Sön 11/2
 
v.7   Mån 12/2 Tis 13/2 Ons 14/2 Tor 15/2 Fre 16/2 Lör 17/2 Sön 18/2
 
v.8   Mån 19/2 Tis 20/2 Ons 21/2 Tor 22/2 Fre 23/2
Presentation
Historia - Seminarium Sverige
Susanne Larsson 
Registreringstidpunkt:
2024-01-17 12:07:28

Uppsatsskrivning
Grammatikanalys av egenskriven text
Henrik Alenäs 
Registreringstidpunkt:
2024-02-15 11:24:56
 Lör 24/2 Sön 25/2
 
v.9   Mån 26/2 Tis 27/2 Ons 28/2 Tor 29/2
Inlämning
Inlämning labrapport titrering
Linda Stollenwerk 
Registreringstidpunkt:
2024-02-14 09:36:52
 Mars
Fre 1/3
 Lör 2/3 Sön 3/3
 
v.10   Mån 4/3 Tis 5/3 Ons 6/3 Tor 7/3
Prov
Fy1 - Delprov AO3
Jennie Helge 
Registreringstidpunkt:
2023-08-11 19:12:53
 Fre 8/3
Prov
Historia - källkritik
Susanne Larsson 
Registreringstidpunkt:
2024-01-17 12:09:53
 Lör 9/3 Sön 10/3
 
v.11   Mån 11/3 Tis 12/3 Ons 13/3 Tor 14/3
Prov
Psykologi 1 - Psykologins framväxt
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2024-02-27 15:26:26
 Fre 15/3 Lör 16/3 Sön 17/3
 
v.12   Mån 18/3 Tis 19/3 Ons 20/3
Prov
Biologi Evolution
Josefine Nylinder 
Registreringstidpunkt:
2024-02-22 14:37:27
 Tor 21/3
Prov
Prov Mätteknik
Johan Löwendahl 
Registreringstidpunkt:
2024-01-24 16:44:29
 Fre 22/3
Prov
Matte3c, Trigonometri
Elea 
Registreringstidpunkt:
2024-03-12 10:25:04
 Lör 23/3 Sön 24/3
 
v.13   Mån 25/3
Prov
Prueba Unidad 3
Marcela 
Registreringstidpunkt:
2024-02-26 10:44:52
 Tis 26/3
Prov
Historia - historiebruk
Susanne Larsson 
Registreringstidpunkt:
2024-01-17 12:10:14
 Ons 27/3 Tor 28/3 Fre 29/3 Lör 30/3 Sön 31/3
 
v.14   April
Mån 1/4
 Tis 2/4
Inlämning
Fy1 - Dugga.LAB
Jennie Helge 
Registreringstidpunkt:
2024-03-21 09:07:04
 Ons 3/4 Tor 4/4
Prov
Perlit+Ferrit, Prov Hållfasthetslära
Erika Pettersson och David Reckermann 
Registreringstidpunkt:
2024-03-12 13:16:26
 Fre 5/4 Lör 6/4 Sön 7/4
 
v.15   Mån 8/4
Presentation
Argumenterande tal - Språken i Norden
Henrik Alenäs 
Registreringstidpunkt:
2024-03-28 16:33:18
 Tis 9/4 Ons 10/4
Prov
Historia - Världskrigen
Susanne Larsson 
Registreringstidpunkt:
2024-01-17 12:10:36
 Tor 11/4 Fre 12/4 Lör 13/4 Sön 14/4
 
v.16   Mån 15/4 Tis 16/4
Prov
Engelska NT, oral test
Liselotte Johansson 
Registreringstidpunkt:
2023-10-26 13:50:24

Prov
Prov 3 kemi
Linda Stollenwerk 
Registreringstidpunkt:
2024-01-30 11:06:49
 Ons 17/4
Prov
Elkraftteknik: Delprov El i industrin
Johan Winther och Jörgen Andersson 
Registreringstidpunkt:
2024-03-13 14:06:52
 Tor 18/4 Fre 19/4 Lör 20/4 Sön 21/4
 
v.17   Mån 22/4 Tis 23/4 Ons 24/4 Tor 25/4
Prov
Materialprov, Konstruktion 1
Erika Pettersson och David Reckermann 
Registreringstidpunkt:
2024-04-09 13:21:42

Inlämning
Psykologi 1 - Filmanalys de moderna perspektiven
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2024-02-27 15:29:03

Prov
Elektronik och Mikrodatorteknik Prov
Anne-Maj, Ulrika 
Registreringstidpunkt:
2024-03-28 15:00:29
 Fre 26/4
Inlämning
Fy1 - Dugga.TEORI
Jennie Helge 
Registreringstidpunkt:
2024-03-21 09:08:31
 Lör 27/4 Sön 28/4
 
v.18   Mån 29/4 Tis 30/4 Maj
Ons 1/5
 Tor 2/5 Fre 3/5 Lör 4/5 Sön 5/5
 
v.19   Mån 6/5
Prov
NP
Marcela 
Registreringstidpunkt:
2024-03-25 08:52:34
 Tis 7/5
Prov
Engelska NT
Liselotte Johansson 
Registreringstidpunkt:
2023-11-15 09:45:15
 Ons 8/5 Tor 9/5 Fre 10/5 Lör 11/5 Sön 12/5
 
v.20   Mån 13/5
Prov
Engelska NT
Liselotte Johansson 
Registreringstidpunkt:
2023-11-15 09:45:47
 Tis 14/5 Ons 15/5
Prov
Programmering 1 Prov
Simon Jensen 
Registreringstidpunkt:
2024-04-24 14:58:17
 Tor 16/5
Prov
Fy1 - Delprov AO4 & AO5
Jennie Helge 
Registreringstidpunkt:
2023-08-11 19:13:23
 Fre 17/5 Lör 18/5 Sön 19/5
 
v.21   Mån 20/5
Prov
NP
Marcela 
Registreringstidpunkt:
2024-03-25 08:59:16
 Tis 21/5 Ons 22/5
Prov
entreprenörskap Prov
David Andersson 
Registreringstidpunkt:
2023-08-11 13:55:19
 Tor 23/5
Inlämning
Psykologi 1 - Sekter och psykisk hälsa
Alexandra Haldorsen 
Registreringstidpunkt:
2024-02-27 15:30:39
 Fre 24/5 Lör 25/5 Sön 26/5
 
v.22   Mån 27/5
Prov
NP
Marcela 
Registreringstidpunkt:
2024-03-25 09:00:13
 Tis 28/5 Ons 29/5
Prov
Slutprov Kemi
Linda Stollenwerk 
Registreringstidpunkt:
2024-02-14 09:43:01
 Tor 30/5
Presentation
Historia - Kalla kriget
Susanne Larsson 
Registreringstidpunkt:
2024-01-17 12:19:35
 Fre 31/5
Inlämning
Programmering 1 Slutinlämning
Simon Jensen 
Registreringstidpunkt:
2024-04-24 14:55:17
 Juni
Lör 1/6
 Sön 2/6
 
v.23   Mån 3/6 Tis 4/6
Prov
Prov Mekatronik Slungprojekt
Johan Löwendahl 
Registreringstidpunkt:
2024-05-17 16:11:50

Inlämning
Elektronik och Mikrodatorteknik Slutinlämning
Anne-Maj, Ulrika 
Registreringstidpunkt:
2024-03-28 15:00:10
 Ons 5/6 Tor 6/6 Fre 7/6 Lör 8/6 Sön 9/6
 
v.24   Mån 10/6 Tis 11/6
Prov
Prov Mätteknik
Johan Löwendahl 
Registreringstidpunkt:
2024-01-24 16:44:59

Prov
CAD 1 - Slutprov - Ferrit & Perlit
David Reckermann 
Registreringstidpunkt:
2024-03-12 13:22:21
 Ons 12/6
Prov
Fy1 - SLUTPROV - Teoriprov
Jennie Helge 
Registreringstidpunkt:
2023-08-11 19:13:44
 Tor 13/6
Prov
Fy1 - SLUTPROV - Lab.prov
Jennie Helge 
Registreringstidpunkt:
2023-08-11 19:13:57

Prov
Laborationsprov Kemi
Linda Stollenwerk 
Registreringstidpunkt:
2024-02-14 09:43:32
 Fre 14/6 Lör 15/6 Sön 16/6
 
v.25   Mån 17/6 Tis 18/6 Ons 19/6 Tor 20/6 Fre 21/6 Lör 22/6 Sön 23/6
 
v.26   Mån 24/6 Tis 25/6 Ons 26/6 Tor 27/6 Fre 28/6 Lör 29/6 Sön 30/6
 

<Tillbaka