The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors

MANUAL PER A LA SUPERVISIÓ DE PRACTIQUES D'FP A L'ESTRANGER

Per tal de garantir que les practiques siguin un èxit, és necessàri un bon seguiment en el lloc de treball. Factors determinants són no només l'ajuda del supervisor, sinó també la recepció dels participants per part de l'equip de treball.

Si bé el supervisor no sempre disposa de molt de temps per a això, la seva funció és molt important per a l'èxit de les pràctiques.

Fase 1 - Abans de començar les pràctiques

Si el supervisor és capaç d'organitzar un projecte de pràctiques amb un contingut atractiu (grau d'autonomia, la varietat i la satisfacció), i de preparar una bona introducció a l'empresa i una arrencada suau en el lloc de treball, serà un gran estímul per a la la motivació dels participants ".

Fase 2 - Durant les pràctiques

El supervisor no és només la persona de contacte en cas de problemes, sinó que dóna suport i orienta el procés d'aprenentatge dels participants (donant retroalimentació i amb exemples) i és el seu estil de lideratge que els motivarà per augmentar les seves competències.

Fase 3 - Després de les pràctiques

El supervisor és el principal actor en el procés d'avaluació de les competències del participant i en l'avaluació del projecte de pràctiques com a procés d'aprenentatge.

4 - Extras

Hi ha alguns temes més que poden ser d'interès per documentar-se sobre les tasques del supervisor. Tracten de comunicació, gestió de conflictes, estils de lideratge i llenguatge corporal.

5 - Les competències clau

El resultat d'una bona formació professional és que els alumnes puguin aplicar els seus coneixements i estiguin preparats per utilitzar les seves habilitats en un context de treball i amb l'actitud correcta; és el que s'anomena competències clau.