The aim of this European Leonardo Da Vinci project is to improve
the quality of workplace training in industries in Europe.

Leonardo Da Vinci logo
  • Change language:
You are here:// Startpage / Supervisors

HANDLEIDING VOOR STAGEMENTOREN IN DE INDUSTRIËLE SECTOR

Voor een succesvolle stage, is goed coachen op de werkplek nodig. Niet alleen de hulp van de stagementor, maar ook het onthaal van de stagiairs door het werkteam kan een groot verschil maken. Hoewel de stagementor er niet altijd veel tijd voor krijgt, speelt hij een zeer belangrijke rol in het succesvol verloop van de stages.

Fase 1 - Voor de stageperiode

Wanneer de stagementor in staat is een stageproject met uitdagende inhoud (mate van autonomie, variatie en voldoening) te organiseren, zorgt voor een goed onthaal in het bedrijf en een vlotte start op de werkplek, zal het een grote stimulans betekenen voor de motivatie van stagiairs.

Fase 2 - Gedurende de stage

De stagementor is niet alleen de contactpersoon in geval van problemen, maar hij ondersteunt en begeleidt het leerproces van de stagiairs (door het geven van feedback en demonstreren) en het is zijn leiderschapsstijl die hen zal motiveren om hun competenties te verbeteren.

Fase 3 - Aan het einde van / na de stage

De stagementor is de belangrijkste actor in het proces van de beoordeling van de competenties van de stagiair en de beoordeling van de stageproject als leerproces.

Extra informatie

Er zijn een aantal extra onderwerpen die kunnen interessant zijn als u iets meer wilt weten over uw taak als stagementor. Zij behandelen communicatie, conflicthantering, leiderschapsstijlen en lichaamstaal.

Kerncompetenties

Het resultaat van goed technisch en beroepsonderwijs is dat stagiairs hun kennis kunnen toepassen en klaar zijn om hun vaardigheden te gebruiken in een echte werksituatie en met de juiste houding; we noemen dit kerncompetenties.

Sommige teksten in deze handleiding zijn geďnspireerd op een project gerealiseerd in het kader van het ESF (Europees Sociaal Fonds): Chris TIERENS (projectleider VDAB), Hoe kan uw organisatie maximaal resultaat halen uit leren op de werkplek?, http://www.vdab.be/opleidingen/werkplekleren/vademecum.pdf